Maritime uddannelser

Ud over jobs til søs giver de maritime uddannelser også adgang til mange attaktive jobs på land. Det kan for eksempel være i et rederi, i en havn, på de maritime uddannelsesinstitutioner eller i industrien.
Kontakt
Anne Kamper
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 02
Email: anka@ufm.dk
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk

De maritime uddannelser omfatter uddannelser til skibsofficer, skibsfører, maskinmester, skibsmaskinist, skipper, skibsassistent, skibsmekaniker, erhvervsfisker og skibskok.

Skibsofficers- og skibsføreruddannelsen på SIMAC samt maskinmesteruddannelsen er professionsbacheloruddannelser.

De tre professionsbacheloruddannelser har haft lønnede praktikperioder til søs, hvor de studerende skulle være hos én reder i hele perioden, og på skibsofficer- og skibsføreruddannelserne skulle man have en praktikaftale på plads på forhånd for at kunne blive optaget. Fra 2019 er praktikreglerne gjort mere fleksible, så en studerende kan gå til mere end en reder og få sin samlede praktikperiode hos flere. Man kan også vælge mellem løn og SU i praktikperioden, og der er ikke længere krav om forudgående praktikaftaler. De mere fleksible forhold skal få flere redere til at melde sig som praktiksted for studerende.

Skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole, skipperuddannelserne, uddannelsen til skibskok samt skibsmaskinistuddannelse er overbygningsuddannelser. Uddannelserne til skibassistent, skibsmekaniker og erhvervsfisker er grundlæggende uddannelser.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse samarbejder med alle dele af det danske maritime erhverv med henblik på konstant at forbedre de maritime uddannelser, dels for at opfylde erhvervets behov, dels for at opfylde målsætningen om, at de søfarendes kvalifikationer skal være blandt de bedste på det globale maritime arbejdsmarked. 

Har du mistet dit eksamensbevis?

Har du mistet dit eksamensbevis og ønsker at ansøge om en genpart, skal du udfylde en tro- og love erklæring, hvori du beskriver, hvordan du har mistet dit eksamensbevis. Styrelsen gør venligst opmærksom på, at vi ikke ligger inde med kopier at enkelt personers eksamensbeviser, men at vi ud fra karakterlister kan genskabe en genpart af eksamensbeviset.

Tro- og loveerklæringen sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse: sfu-pvu@ufm.dk

 

Senest opdateret 26. maj 2020