Gå til indhold

Oversigt over alle maritime uddannelser

Ud over jobs til søs giver de maritime uddannelser også adgang til mange attraktive jobs på land. Det kan for eksempel være i et rederi, i en havn, på de maritime uddannelsesinstitutioner eller i industrien.

Maritime professionsbacheloruddannelser

Skibsofficeren står for sejladsplanlægning og navigation. Skibsofficeren har endvidere ansvaret for skibets tekniske anlæg samt sikkerheds- og redningsstyr.

Skibsføreren står for sejladsplanlægning og navigation, og har ansvaret for skibets sikkerheds- og redningsudstyr.

Maskinmester


Til søs har maskinmesteren ansvaret for skibets tekniske installationer og den samlede vedligeholdelse om bord.

Videregående maritime uddannelser

Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)

Skibsføreren står for sejladsplanlægning og navigation, og har ansvaret for skibets sikkerheds- og redningsudstyr.  

Skipper (kystskipper og sætteskipper)

Skipperen fungerer som styrmand og skibsfører på mindre og mellemstore skibe.

Fiskeskipper

Fiskeskipperen fungerer som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på fiskeskibe.

Skibsmaskinist

Skibsmaskinisten har til opgave at sikre, at alle maskiner om bord fungerer. Skibsmaskinisten gør typisk tjeneste på mindre handelsskibe eller større fiskeskibe.

Grundlæggende maritime uddannelser

Skibsassistent

Skibsassistenten tager sig af alt det praktiske arbejde om bord og arbejder både på dækket og i maskinen.

Skibsmekaniker

Skibemekanikeren er med til at vedligeholde skibet og skibets hoved- og hjælpemaskineri samt tekniske systemer.

Skibskok

Skibskokken tager sig af alt arbejde inden for kabysområdet.

Erhvervsfisker

Uddannelsen giver adgang til at sejle som fisker på alle fartøjer samt samt fører af fiskeskibe på op til 15 meter i længden. 

HF-Søfart

HF-Søfart er en gymnasial uddannelse, der er rettet mod en karriere til søs.
Senest opdateret 02. august 2019