Styring og ansvar

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er ansvarlig for de maritime uddannelser i Danmark.
Kontakt
Mette Mikkelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 46
Email: memi@ufm.dk
Gunvor Faber-Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 46
Email: gfm@ufm.dk

Alle institutioner er selvejende institutioner bortset fra skoleskibet Danmark, som er statsejet og drives af en uddannelsesinstitution. Institutionerne ledes af en ansvarlig bestyrelse, der ansætter rektor. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er ansvarlig for at føre tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet på vegne af uddannelses - og forskningsministeren. Styrelsen løfter sin tilsynsforpligtelse gennem styringsdialog med institutionerne.

Styringsdialog og audit

De videregående uddannelsesinstitutioner er centrale institutioner i samfundet, og samfundet har derfor interesse i, at institutionerne udvikler sig og lever op til formålsbeskrivelser og samfundsmæssige forventninger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har som tilsynsmyndighed og sparringspartner hovedansvaret for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, herunder ansvaret for styringsdialogen med institutionerne.

Styringsdialog omfatter den mundtlige og skriftlige kommunikation, som styrelsen har med institutionerne bl.a. med udgangspunkt i de anvendte styringsredskaber som f.eks. de strategiske rammekontrakter.

Formålet med styringsdialogen er at understøtte strategisk udvikling og effektiv institutionsdrift gennem en relevant og institutionsspecifik dialog mellem uddannelsesinstitutionen og styrelsen. Samtidig er styringsdialogen også et vigtigt element i at styrke relationen mellem den enkelte uddannelsesinstitution.

Strategiske rammekontrakter

Der indgås udviklingskontrakter mellem ministeren og bestyrelserne på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet med udviklingskontrakterne er at fremme institutionernes strategiske udvikling og understøtte deres arbejde hermed.

Senest opdateret 09. juli 2018