Gå til indhold

Særskilte moduler

Særskilte moduler er efter- og videreuddannelse udbudt som åben uddannelse, hvor der kan tages et eller flere moduler på akademi-, diplom- eller masterniveau.

Et særskilt modul er uddannelsestilbud, som modsvarer arbejdsmarkedets aktuelle behov for efter- og videreuddannelse på videregående niveau.

Særskilte moduler bliver udbudt på akademi- og diplomniveau med et omfang på enten 5 eller 10 ECTS-point. Særskilte moduler bliver også udbudt på masterniveau med et omfang på mellem 5 og 20 ECTS-point. Der kan kun oprettes særskilte moduler, der ikke i forvejen indgår i en eksisterende videregående uddannelse.

Der er delvist statstilskud og delvis deltagerbetaling på særskilte moduler. Særskilte moduler kan udbydes af alle videregående uddannelsesinstitutioner.

Adgang og optagelse på særskilte moduler

Adgangen til særskilte moduler følger adgangskravene til det pågældende moduls uddannelsesniveau, herunder eventuelle faglige forudsætningskrav.

For at søge optagelse på et særskilt modul skal du kontakte den uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen. Du kan også søge oplysninger på UddannelsesGuiden (ug.dk) eller voksenuddannelse.dk.

Kontakt

Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk
Senest opdateret 20. marts 2023