Overenskomster, aftaler og stillingsstrukturer

Læs overenskomster, aftaler og stillingsstrukturer gældende for de videregående uddannelsesinstitutioner.
Kontakt
Rikke Rasmussen Juel
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 28
Email: rirj@ufm.dk
Peder Michael Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 40
Email: PMS@ufm.dk

Overenskomster

Akademikeroverenskomsten

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet, LC og CO10

OAO-S

HK-overenskomsten

SUL-overenskomsten

Cirkulære om organisationsaftale for biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere

Cirkulære om organisationsaftale for fagfotografer, helseassistenter samt laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Det kliniske område

Stillingsstrukturer for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Universiteter

Erhvervsakademier og professionshøjskoler

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner (professionsbacheloruddannelser)

De maritime uddannelsesinstitutioner (navigationsskoler)

Eksport- og diplomingeniøruddannelserne

Versions in English

Circular concerning protocol on certain terms of employment of academic staff at universities

Circular concerning protocol on certain terms of employment of artistic/academic staff at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, the Aarhus School of Architecture and Design School Kolding under the Ministry of Higher Education and Science

Ministerial order on the job structure for artistic and academic staff at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, the Aarhus School of Architecture and Design School Kolding

Senest opdateret 08. august 2019