Overenskomster, aftaler og stillingsstrukturer

Læs overenskomster, aftaler og stillingsstrukturer gældende for de videregående uddannelsesinstitutioner.
Kontakt
Peder Michael Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 40
Email: PMS@ufm.dk
Rikke Rasmussen Juel
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 28
Email: rirj@ufm.dk
Sara Thomsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: SAT@ufm.dk

Aftaler

Overenskomster

Akademikeroverenskomsten

Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet, LC og CO10

OAO-S

HK-overenskomsten

SUL-overenskomsten

Cirkulære om organisationsaftale for biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere

Cirkulære om organisationsaftale for fagfotografer, helseassistenter samt laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Det kliniske område

Stillingsstrukturer for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

Universiteter

Erhvervsakademier og professionshøjskoler

De kunstneriske uddannelsesinstitutioner

De maritime uddannelsesinstitutioner (professionsbacheloruddannelser)

De maritime uddannelsesinstitutioner (navigationsskoler)

Eksport- og diplomingeniøruddannelserne

Sektorforskningsinstitutioner

Versions in English

Circular concerning protocol on certain terms of employment of academic staff at universities

Ministerial Order no. 1443 of 11 December 2019 on Job Structure for Academic Staff at Universities

Circular concerning protocol on certain terms of employment of artistic/academic staff at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, the Aarhus School of Architecture and Design School Kolding under the Ministry of Higher Education and Science

Ministerial order on the job structure for artistic and academic staff at the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, the Aarhus School of Architecture and Design School Kolding

Senest opdateret 21. april 2020