Gå til indhold

Rektorkollegiet for de højere kunstneriske uddannelsesinstitutioners indstilling af Thomas William Lee til Undervisningsprisen 2020

Cand.arch. og studieadjunkt Thomas William Lee er tilknyttet undervisningsprogram 2 ”Teknologi, bygningskultur og bosætning” på Arkitektskolen Aarhus.

Som underviser, vejleder og kollega udmærker Thomas William Lee sig på flere fronter. Thomas William Lee formår gennem sin store faglige viden om arkitektur og ikke mindst sit stærke engagement og viden om digitalisering på bedste vis at involvere de studerende i undervisningen og åbne nye faglige perspektiver med stort engagement til følge.

Med Thomas William Lee som underviser er skolens studerende sikre på at få en værdifuld og konstruktiv vejledning, hvor perspektiver åbnes og balanceres. Han formår at ramme den enkelte studerende på det niveau, hvor den studerende er, og han sikrer blandt andet gennem sin udbredte humoristiske sans, sin evne til at lytte og give feedback, at få de enkelte studerende bragt fornemt videre.

Det tredelte videngrundlag er essentielt for de kunstneriske uddannelser, og derfor har implementeringen af videngrundlagets tre ben (forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og praksis) i undervisningen udgjort det selvvalgte kriterium for de højere kunstneriske uddannelsesinstitutioners indstilling. Thomas William Lee formår at bidrage værdifuldt inden for alle videngrundlagets tre ben. Som studieadjunkt underviser Thomas William Lee ud fra en kunstnerisk og eksperimenterende tilgang til udvikling af arkitektur. Hans mangeårige virke som praktiserende arkitekt tilfører dog altid et realiseringsperspektiv, der udvider den studerendes forståelse af projektet og det ansvar, man har som arkitekt. Samtidig indgår Thomas William Lee i samarbejder med skolens forskere inden for det digitale felt og formår at overføre viden fra disse samarbejder til sin undervisning.

Også i samarbejdet med kollegerne er Thomas William Lee med til at drive Arkitektskolen Aarhus fremad. Gennem stort engagement er det lykkes ham at få inddraget skolens øvrige undervisere i digitaliseringens mange muligheder i undervisningen. Thomas William Lee været primus motor på implementering af et digitalt curriculum, der i dag fremgår af skolens studieordning for både bachelor- og kandidatstudiet. Dette er med til at sætte nogle nye og banebrydende rammer for skolens undervisning inden for digitalisering.

Thomas William Lee er 41 år og uddannet cand.arch. fra Arkitektskolen Aarhus i 2004. Siden 2012 har Thomas Lee undervist på Arkitektskolen Aarhus blandt andet inden for digital fabrikation og digital redskabsanvendelse. Thomas William Lee har inden sin ansættelse på arkitektskolen haft sit virke som praktiserende arkitekt på tegnestue.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024