Gå til indhold

Rektorkollegiet for de maritime uddannelsers indstilling af Kresten Wium Petersen til Undervisningsprisen 2022

Juryen for de maritime uddannelser har valgt at indstille Kresten Petersen fra Marstal Navigationsskole til Undervisningsprisen 2022. Kresten Petersen underviser på skibsføreruddannelsen i fagene ”organisation og ledelse” og ”skibsteknik”.

Kresten har været underviser på Marstal Navigationsskole siden 2015. Han er desuden koordinator for kurser inden for cargo, olie-gas, kemikalier og heavy lift samt medforfatter på undervisningsmateriale. Han er uddannet skibsfører og har senere taget en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og en master i teknologiledelse. Kresten har tidligere sejlet som ubefaren skibsassistent, 1.- og 2. styrmand og seniorofficer på tankskibe og coastere.

Juryen har lagt vægt på, at Kresten både har fremragende pædagogiske færdigheder – og at han er nysgerrig og orienteret mod fremtiden. Det er imponerende, hvordan han arbejder praksisnært og tværfagligt med inddragelse af erhvervslivets nyeste teknologier, kulturer og metoder. Han er fremsynet og opsøgende i forhold til ny viden og trends i erhvervet, hvilket gør de studerendes tilegnede viden relevant for fremtidens arbejdsmarked. Kresten formår at inspirere andre til at tænke på nye måder, og lader de studerende prøve ting af i praksis.

Herudover har juryen lagt vægt på Krestens evne til at have gode relationer til de studerende. Den studerendes oplevelse af at kunne mestre et fag er ofte afhængig af en god relation med underviseren. På de maritime uddannelser har vi studerende med mange forskellige baggrunde. En af styrkerne på vores relativt små uddannelsesinstitutioner er, at der plads til de gode relationer.

Via sin praksisnære tilgang og mangeårige erhvervserfaring bringer Kresten mange slags viden i spil og opnår herigennem stort engagement, kritisk refleksion og et højt vidensniveau hos de studerende. Et eksempel er ”Fab lab”, som er et tværfagligt forløb om teknologi, AI og programmering. Her anvender han en internationalt anerkendt måde at arbejde med innovation, og træner de studerendes færdigheder i at tænke fremad inden for sikkerhed, miljø, nautik og lovgivning.

Kresten udfordrer den klassiske ide om, at undervisning er fra lærer til studerende. Han bruger de studerende til selv at få inspiration og læring. Han sætter også sig selv i spil - og det er her i mødet med de studerende, at læringen opstår. Kresten formår nemlig at bruge de studerendes tilbagemeldinger til udvikling af undervisningen, og til at stille nye spørgsmål og vække nysgerrighed. Juryen mener derfor, at Kresten er fremragende til at arbejde med feedback. Noget han i øvrigt gerne selv omtaler som dialog.

Juryen ønsker med denne indstilling at belønne Krestens evne til at kombinere høj pædagogisk og teknisk faglighed med tæt erhvervskontakt. Den tætte tilknytning til professionen og det praktiske er vigtigt. Når Kresten underviser i ”faget ledelse og organisation” inddrages det lokale erhvervsliv - hvilket skaber et godt netværk mellem skole, studerende og erhvervsliv. Kresten er generøs med sit eget netværk og bringer sine egne kontakter og ideer i spil, når han udvikler undervisningen, så den både rummer ny teknologi, digitale undervisningsmetoder og spændende viden fra praksis.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. september 2023