Gå til indhold

Rektorkollegiet for professionshøjskolernes indstilling af Sofia Rontini til undervisningsprisen 2022

Sofia Rontini, lektor på University College Syddanmark, underviser i undervisningsfaget engelsk og praktikfaget på læreruddannelsen i Esbjerg.

Sofias undervisning er kendetegnet ved høj grad af nærvær, faglig opmærksomhed og insisteren på aktiv deltagelse, stillingtagen og refleksion over fag og læring. Sofia stiller store krav og er opmærksom på, om de studerende er med - og hun går med dem hele vejen, selvom der kan være bump og omveje. Sofia formår altid at inddrage nyeste forskningsbaserede viden undervisningen. Bl.a. har hun integreret engelskfaget i samarbejde med teknologiforståelse, hvorved de studerende har udviklet nye læringstilgange til engelskfaget.

I sin undervisning taler Sofia ikke kun selv, men får de studerende til at være aktive på forskellige måder med arbejdsmetoder, de selv kan bruge i deres profession. Sofia er ikke bange for at prøve nye ting, og varierer sin undervisning i det uendelige - til stor inspiration for de studerende.

Danske Professionshøjskolers prisudvalg har, i deres indstilling af Sofia Rontini, lagt vægt på, at Sofia er en metodestærk underviser, som praktiserer dialogisk undervisning, der understøtter, at de studerende oplever et fælles ansvar for undervisningen på holdet – og et individuelt ansvar for egen læring. Dette er muligt i kraft af, at Sofia evner at skabe et rum omkring feedbackaktiviteter, der bunder i en gensidig faglig, personlig og professionel respekt mellem sig selv og de studerende. Desuden lægger prisudvalget vægt på Sofias aktive anvendelse af evaluering i undervisningen.

Sofia deler de studerendes feedback - både fra undervisningen og studiesociale aktiviteter - i de videnmiljøer, hun er en del af. Sofia lytter til de studerende i sin udvikling af undervisningen. Desuden deler Sofia ud af egne erfaringer til kollegaer og fagkollegaer i de nationale faggrupper, og deltager i tværfaglige undervisningsopgaver - både lokalt, og internationalt - med kollegaer fra læreruddannelsens øvrige fag.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. august 2022