Gå til indhold

Rektorkollegiet for professionshøjskolernes indstilling af Bo Meier til Undervisningsprisen 2023

Danske professionshøjskoler indstiller adjunkt Bo Meier fra sygeplejerskeuddannelsen, University College Syddanmark, til Undervisningsprisen 2023

Bo Meier brænder for at skabe læringsrum i den akutte sygeplejes simulering, så den studerende oplever at egne kompetencer har betydning for at handle kompetent og adækvat i akut kritiske sygeplejesituationer. Undervisningen tilrettelægges med fokus på høj grad af praksisnærhed, højt fagligt niveau af refleksion før, under og efter de udførte sygeplejehandlinger.

Det er ikke mærkeligt, at Bo er enormt vellidt på sygeplejestudiet. Han møder altid de studerende med højt humør, humor og er altid meget engageret i sin undervisning. Dette har en afsmittende effekt, og han formår virkelig at skabe et højt engagement blandt de studerende i hans undervisning. På trods af at Bo underviser i komplekse fagområder, på et højt fagligt niveau, formår han at få alle med. Der er både plads til de mere letfordøjelige spørgsmål og de mere nørdede spørgsmål. Bo trækker i udpræget grad på praksiserfaring i hans undervisning og inddrager historier, cases, etiske dilemmaer etc. i undervisningen som bidrager til øget kritisk refleksion hos de studerende, og som i øvrigt gør det meget let fordøjeligt.

Bo Meier inddrager sine egne høje faglige kompetencer og erfaringer fra intensiv sygepleje og akut sygepleje i FAM med åbenhed og engagement, der balancerer mellem alvoren i en kritisk akut situation for patienten og behov for patientsikkerhed og med glimt i øjet og humor, når en simuleret situation fordrer læring. Bo har en høj grad af forståelse for fagintegration, der styrker de studerendes forståelse af behov for viden på både dele og helheder.

Bo formår med hans rolige, positive og inkluderende tilgang at skabe et trygt læringsrum, hvor de studerende får lyst og mod til at deltage aktivt i den almindelige undervisning og i simulationsundervisning. Det trygge læringsrum er en kvalitetssikring af det faglige udbytte på studiet, da Bo underviser i et komplekst stof på et højt fagligt niveau, og det dermed er afgørende at de studerende føler sig trygge ved at være aktiv deltagende – særligt i simulationsundervisningen. Bos væsen og læringsmetoder bidrager positivt til dette. Bo er altid meget anerkendende i hans konstruktive feedback, hvilket igen bidrager til at de studerende tør tage en chance og ikke er tilbageholdende, når de arbejder med pensum eller øver sig i simulationer.

Bos undervisning bærer generelt præg af blended learning, hvilket bidrager til øget koncentration, fokus og interesse. Han anvender ofte de mange forskellige IT-programmer vi har adgang til for at skabe afveksling i undervisningen. Desuden er Bo den fødte quizmaster og har ofte quizzer som afslutning på emner, hvilket har en motiverende effekt for os studerende. Bo går ALL IN i simulationsundervisningen og udnytter det fulde potentiale af de teknologier, remedier og muligheder der er i simulationslokalerne. Det gør simulationerne meget livagtige, hvilket bidrager til et bedre udbytte af undervisningen. Fordi Bo ikke er bange for at give den gas med rollespillet, hjælper det også os studerende til at spille med, selvom det for de fleste er en smule grænseoverskridende.

En af Bos helt store kvaliteter er, at han altid er klar på at tilrettelægge undervisningen efter vores ønske. Han kommer altid velforberedt til undervisningen med 2-3 planlagte valgmuligheder for, hvordan han kan strukturere undervisningen – og så kan vi vælge. Han møder os derfor altid dér, hvor vi er i momentet og er fleksibel og omstillingsparat i forhold til læringsmetoden. På den måde er det lige meget om kl. er 8.15 om morgen eller 14 om eftermiddagen, hvor vi har været i gang hele dagen – så tilpasser han det efter vores ønske og behov. Bo beder løbende om feedback på undervisningen, således han kan tilpasse og ændre denne.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024