Gå til indhold

Rektorkollegiet for professionshøjskolernes indstilling af Lise Dissing Møller til Undervisningsprisen 2023

Danske professionshøjskoler indstiller Lektor Lise Dissing Møller fra Institut for Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole, til Undervisningsprisen 2023

Lise er en medrivende underviser og en blændende formidler, der balancerer det praktiske og teoretiske i en undersøgende og eksperimenterende pædagogisk didaktik. Hun bidrager gennem sin nyskabende undervisning i teknologiforståelse og sit store faglige engagement til et helt særligt studie- og læringsmiljø på uddannelsen, som formår at engagere de studerende og understøtte deres nysgerrighed, mod og lærerkompetencer.

Studie- og læringsmiljøet er forankret i Future Classroom Lab og til den tilknyttede læreruddannelsesprofil Future Classroom Teacher - begge dele innovativt pionerarbejde af meget høj kvalitet – som Lise har bidraget til etablering og udvikling af. Lise er desuden en drivende kraft i udvikling af teknologiforståelse som nyt fagligt område.

Lise er god til at finde nye formater og inspirerende måder at kommunikere med og til de studerende. Lise er helt central i udviklingen af teknologiforståelse i KP og har i dette arbejde et stærkt blik for formidling af vanskeligt stof i nye undervisningsformer, praktikformer og prøveformer. Det gør hun bl.a. forbilledligt ved at arbejde med laboratoriedidaktiske tilgange med de studerende.

De studerende, der gennemgår forløbet på Future Classroom Teacher, er ikke kun teoretisk dygtige, men også kendetegnet ved at være stærke formidlere og modige studerende, der i træne-øve-forløb opnår en sikkerhed i metodikker, der er gavnlige i deres senere lærerliv.

Lise har med sit utrættelige engagement og skarpe blik for samarbejdspotentialer i Future Classroom Lab bidraget til at skabe et flagskibsmiljø for eksperimenterende læring og undervisning, som både studerende, undervisere, praksis og eksterne samarbejdsmiljøer i ind- og udland nyder udbyttet af.

Lises arbejde og erfaringerne fra Future Classroom bidrager til undervisningsudvikling, særligt på læreruddannelsen. Uddannelsen arbejder med udvikling af læreruddannelsesdidaktikker, praksislaboratorier og styrkelse af samarbejde med praksis, som skal bidrage til en endnu tættere kobling mellem teori og praksis hos de lærerstuderende – og i den sammenhæng er Lises viden og de erfaringer, der ligger i regi af Future Classroom overordentligt perspektivrige og værdifulde.

Lise har en åben, humoristisk og konstruktiv tilgang til sin omverden og i faglige drøftelser. Hun bidrager værdifuldt med sine perspektiver på uddannelsesudvikling, sine skarpe analyser og konkrete forslag til tilgange. Hun er en generøs og engageret kollega, som gerne deler ud af viden og erfaringer og engagerer sig i faglige udviklingsdrøftelser på uddannelsen.

Erfaringerne fra Future Classroom Lab og Future Classroom Teacher er superrelevante i udvikling og udbredelse af innovativ læring og eksperimenterende metodikker. Lise bidrager til denne videnspredning via sin deltagelse i tværgående sektorprojekter, eksterne samarbejde, publicering og nationalt udviklingsarbejde omkring teknologiforståelse.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. september 2023