Gå til indhold

Rektorkollegiet for universiteternes indstilling af Lena Brogaard til Undervisningsprisen 2023

Danske Universiteter indstiller lektor Lena Brogaard fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, til Undervisningsprisen 2023

Lektor Lena Brogaard tegner idealet af nutidens og fremtidens universitetsunderviser. Lena Brogaard kendetegnes ved at være dygtig og ambitiøs både som forsker og underviser. Lena Brogaard arbejder forskningsbaseret og kreativt med de pædagogiske udfordringer, hun møder i sin dagligdag. Hun udviser stort engagement og systematik i sine bestræbelser på at uddanne kompetente og engagerede samfundsvidenskabelige studerende.

Lena Brogaard gør sig særligt bemærket ved sit arbejde med akademisk diversitet og fokus på de studerendes readiness forstået som forudgående emne‐ eller metodespecifikke videns‐ og erfaringsniveau. Lena Brogaard har skabt en model for at tilgå denne udfordring ved at designe og gennemføre en intervention på et kursus for bachelorstuderende. Her eksperimenterede Lena Brogaard med at måle og anvende de studerendes ”readiness‐level” som et udgangspunkt for kursusplanlægningen. Hun gennemførte en survey inden kursusstart, hvor de studerende vurderede egne erfaringer med forskellige metoder. Hun brugte svarene til at tilrettelægge kursets lektioner. Endvidere gjorde hun det muligt for de studerende at lære stoffet ad forskellige veje og via forskellige sværhedsgrader. Den differentierede tilgang har medført en markant stigning i de studerendes faglige niveau, fremmøde og aktive deltagelse. Lena Brogaard har sammen med en kollega formidlet indsatsen i en videnskabelig artikel for at dele erfaringerne med andre undervisere.

Lena Brogaard er billedet på en universitetsunderviser, der eksemplarisk integrerer forskning og undervisning i en spirende og solid akademisk karriere, hvor man tydeligt fornemmer en eksplicit og dedikeret interesse for fagdidaktisk udvikling. Lena Brogaard arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre sin undervisning, og samarbejde med kollegaer og kollegial sparring er en drivkraft for Lena Brogaards egen udvikling som underviser

Lena Brogaards forskning i offentlig‐privat samspil er i et meget praksisnært område, hvor hun har kontakt med kommuner, regioner og private virksomheder. Disse erfaringer og kontakter bruger hun i sin undervisning og vejledning i form af samfundsrelevante cases og oplægsholdere fra praksis. Lena Brogaard bruger sin egen forskning i undervisningen til at illustrere, hvordan forskellige metoder og teorier kan anvendes til at analysere og tilgå fx offentlig‐privat samspil i praksis, samt til at vise hvilke udfordringer og løsninger man oplever som forsker (og studerende). Hun bruger egne undersøgelser til at konkretisere brugen af og problemerne med at gennemføre surveys og udvælge stikprøver. Lena Brogaard har desuden udgivet en forskningsbaseret grundbog om offentligt‐privat samspil i samarbejde med en kollega, som bruges både i undervisning og i praksis.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. september 2023