Tilskud

Her findes orienterings- og udmeldebreve vedrørende tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl. samt takstkataloget for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. i regneark.
Kontakt
Raeed Ali
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 12
Email: rea@ufm.dk
Senest opdateret 18. februar 2020