Tilskud

Her findes orienterings- og udmeldebreve vedrørende tilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler m.fl. samt takstkataloget for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. i regneark.
Senest opdateret 02. september 2020