Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Professionshøjskoler

Professionshøjskoler

Læs om professionsbacheloruddannelser og om professionshøjskolerne, der udbyder professionsbacheloruddannelser og visse erhvervsakademi-, diplom- og videregående voksenuddannelser.
Styring og ansvar
Institutionsøkonomi

Institutionsøkonomi

Personale og censorer

Personale og censorer

Tal og analyser
Studieadministration - SIS
Love og regler
VEU-trepartsaftale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)

Fotos på denne side: Professionshøjskolen VIA UC, Professionshøjskolen Sjælland, Københavns Erhvervsakademi KEA, Colourbox samt Fotolia.

Senest opdateret 17. december 2015