Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Professionshøjskoler

Professionshøjskoler

Læs om professionsbacheloruddannelser og om professionshøjskolerne, der udbyder professionsbacheloruddannelser og visse erhvervsakademi-, diplom- og videregående voksenuddannelser.
Styring og ansvar
Institutionsøkonomi

Institutionsøkonomi

Personale og censorer

Personale og censorer

Tal og analyser
Studieadministration - SIS
Love og regler
VEU-trepartsaftale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)

Byg Oven På

Et initiativ, der skal løfte efter- og videre- uddannelse via tekniske og produktionsrettede akademiuddannelser for faglærte.

Uddannelsesstationer

Erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner kan søge Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om på forsøgsbasis at etablere en uddannelsesinstitution. 

Senest opdateret 17. december 2015