Ledige pladser

Listen offentliggøres hvert år den 28. juli og viser, hvor der er ledige pladser på de videregående uddannelser. Listen over ledige pladser bliver løbende opdateret af uddannelsesstederne.

Hvert år, når optagelsen til de videregående uddannelser er afsluttet, er der uddannelser, der har ledige studiepladser. Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge optagelse på en ledig studieplads.

Der kan være ledige studiepladser på den samme uddannelse, du har søgt, men på et andet uddannelsessted. Der kan også være ledige pladser på en uddannelse, der er beslægtet med den eller de uddannelser, du allerede har søgt.

Udover de ledige studiepladser, kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser, hvis der ikke var et tilstrækkeligt stort antal ansøgere, der søgte standby på uddannelsen. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Den 28. juli 2020 bliver det på denne side offentliggjort, hvilke uddannelser der har ledige pladser eller ledige standby-pladser til henholdsvis studiestart om sommeren og den efterfølgende vinter. De ledige pladser og standby-pladser besættes løbende, så du bør derfor søge hurtigst muligt. På UddannelsesGuidenkan du finde en samlet oversigt over eventuelle ansøgningsfrister samt links til, hvordan du søger de ledige pladser på de enkelte uddannelsessteder.

Listen over de ledige pladser offentliggøres 28. juli 2020.

Se KOT hovedtal for 2019, bl.a. adgangskvotienter, antal ansøgere og optagne, samt ledige pladser for alle videregående uddannelser i 2019:

Senest opdateret 05. maj 2020