Gå til indhold

Den Koordinerede Tilmelding

Om Den Koordinerede Tilmelding
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk

Siden 1977 er optagelsen til de videregående uddannelser blevet koordineret i Den Koordinerede Tilmelding (KOT). KOTs overordnede formål er at sikre en koordinering af optagelsen ved en fordeling af studiepladserne, så enhver ansøger kan søge optagelse på op til 8 uddannelser, men højst blive optaget et sted, nemlig på den højst mulige prioritet. KOT administreres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Optagelsen til alle videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet sker via KOT, bortset fra de professionsbacheloruddannelser, der kræver en gennemført erhvervsakademiuddannelse som adgangsgrundlag (top-up-uddannelser), kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser. 

Fordelingen af studiepladserne sker på baggrund af de prioriteringsoplysninger, som ansøgerne angiver på optagelse.dk og ud fra de indberetninger af sagsbehandlingsresultater og pladsantal, som uddannelsesstederne leverer til KOT.

Når sommeroptagelsen er færdig den 28. juli, vil alle ansøgere, som kan tilbydes en studieplads eller en standbyplads modtage besked om dette direkte fra det uddannelsessted, hvor de tilbydes pladsen. Alle ansøgere, der ikke er blevet optaget på nogen af deres prioriteter, vil modtage et afslagsbrev fra KOT. Afslagsbrevet fra KOT udsendes på vegne af uddannelsesstederne og indeholder de generelle regler og klagefrister.  Afslagsbrevet bliver udsendt digitalt til E-boks til alle afviste med dansk cpr-nummer.

KOT Hovedtal

Styrelsen offentliggør hvert år årets hovedtal fra KOT på ufm.dk. Hovedtal indeholder oplysninger fra optagelsesåret om antal ansøgere, antal optagne og adgangskvotienter for de uddannelser, hvor der har været adgangsbegrænsning. Derudover producerer styrelsen også en lang række notater på baggrund af data fra KOT.

Henvendelser vedr. KOT kan sendes til styrelsen på kot@ufm.dk

Senest opdateret 13. oktober 2021