Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Studieadministrative Systemer esas Nyheder esas-info 11.02.2021: esas bliver opdateret i eftermiddag kl. 15-17 den 11. februar

11.02.2021: esas bliver opdateret i eftermiddag kl. 15-17 den 11. februar

Disse rettelser og ændringer er med i dagens opdateringer:

(data på præprod er fra den 1.2.2021)

nemStudie: Nationalitet vil fremover være obligatorisk (SISESAS-1506)
forudsat at ansøgningskortet på nemStudie er obligatorisk

nemStudie: ændring af tekst ved tilmelding (SISESAS-1473)
valg af massetilmelding giver nu den rigtige tekst og besked

nemStudie: tekstændringer (SISESAS-1792)
Løsning: mere forståeligbesked, når der er nyt på en ansøgning
I nemStudie vises den danske tekst "Der er nyt på en eller flere af dine ansøgninger, som du skal forholde dig til - klik her for at gå til ansøgningen". Ved oversættelse til engelsk vises den engelsker tekst "One or more of your submitted applications has new information which you need to deal with - click here to go to the application"

nemStudie: bilag mangler fra ansøger (SISESAS-1844)
Problemstilling:
Nogle bilag blev ikke overført fra nemStudie til esas.
Løsning: Synkroniseringen af bilagene er blevet gjort mere robust. Hvis et upload af et bilag fejler, vil synkroniseringen ikke længere stoppe , men derimod springe den over og tage den næste. I næste synkroniseringen vil der derfor blive uploadet nogle bilag, som har hængt.

Problemer med at oprette bedømmelsesrunder (SISESAS-1134)
Problemstilling: Der kan ikke oprettes bedømmelsesrunder
Løsning: Fejlen er rettet, så det er muligt at oprette en bedømmelsesrunde på en PUE for en samlekarakter, hvorpå der er tilknyttet GUEr med konverteret bedømmelser. 

Problemer med at visse studerende ikke kommer på bedømmelsesrunde (SISESAS-1767)
Problemstilling: Problemet opstod ved en fejlagtig sammenligning efter en bedømmelse blev opdateret. Dvs. hvis ingen ændring blev lavet på bedømmelsen, ville den stadigvæk trigger en ny opdatering af bedømmelsen. På den måde kom processen ind i et uendeligt loop, som så resulterede i en fejl fra systemet.
Løsning: Sammenligningen af før- og efter-bedømmelse er stoppet, så fejlen ikke opstår.

nemStudie: Advisering fejler (SISESAS-1802)
Problemstilling: Der blev ikke altid sendt en mail med information om, hvorvidt ansøgeren havde fået en ny besked i nemStudie. Fejlen skyldes at kommunikationen af typen advisering ikke blev påtrykt modtagerens e-mail ved oprettelse.
Løsning: Den proces som afvikler og sender kommunikationen er blevet udvidet, så der sendes en advisering til den e-mail, der er påtrykt kommunikationen. Er kommunikationen ikke påtrykt en modtager-e-mail, så forsøges med e-mail fra den tilknyttet ansøger. Er der hverken ansøger eller kommunikationen påtrykt en mail, så vil adviseringen fortsat fejle.
Oprindeligt blev modtager mailen kun påtrykt kommunikation ved oprettelse. Det vil altså ikke hjælpe at tilføje den til ansøgeren efterfølgende.

Odata: Hent bilagsfil giver fejl (SISESAS-1846)
Problemstilling: Kald af endpoint giver fejl.
Løsning:  Fejlen var en uhensigtsmæssighed i endpoint for gamle bilag. Er rettet.

Odata: Manglende esas_person_studerende på ansøgning (SISESAS-1947)
Problemstilling: Når en ansøger/ansøgning bliver studerende via kørsel, så burde ansøgningen stemple esas_person_studerende på ansøgningen. Dette sker ikke.
Løsning: Feltet esas_person_studerende er blevet fjernet fra ansøgning og feltet customerid_contact (Relation mellem ansøger og person) er blevet tilføjet til Odata. Det er denne relation, som skal bruges til at finde studerende fra ansøgningen (Ansøgning -> Ansøger -> Person).

Fagpersoner på én institution blev synlige på andre institutioner (SISESAS-1850)
Årsag: Personer, hvor feltet Firmanavn var udfyldt, blev delt med alle andre institutioner.
Løsning: Selvom om Firmanavn udfyldes, vil personen ikke længere blive delt. Umiddelbart efter rettelsen er udført, køres en arbejdsproces, som ophæver deling af personer, der er delt pga. feltet Firmanavn er udfyldt.

Studerende med fejl i studieforløbslinjen (SISESAS-1910)
Problemstilling: Konverterede semestre står med fejl
Løsning: Reglen er rettet således, at ECTS kun bliver tjekket for GUEr med fag-SUEr. 
STÅ-ECTS GUErne slår nu ikke ud med fejl ved kørsel af regeltjek

Genindskrivning virker ikke for nogle studerende (SISESAS-1931)
Problemstilling: problemet er opstået ved læsningen af den generede XML for den tidligere SU-hændelse, som var af ældre type end de nuværende, og derfor havde en anderledes formatering. Løsning: der foretages et ekstra tjek forinden, der udvirker, at SU hændelsen blive oprettet korrekt. 

nemStudie: Ansøgning fejler (SISESAS-1950)
Problemstilling: Felterne CVR, P-nr og EAN blev ikke udfyldt med tal
Løsning: Ved oprettelse af ansøgning til ÅU er det på ansøgningskortet 'Betalingsoplysninger' i felterne CVR-nummer, P-nummer og EAN-nummer kun muligt at indtaste tal.

nemStudie: hjælpetekst til betalingsoplysninger (SISESAS-1413)
Problemstilling: Ansøgerne forstår ikke tilmeldingsformular
Løsning: Hjælpetekst til P-nummer

nemStudie: hjælpetekst til statsborgerskab (SISESAS-1419)
Problemstilling: ansøgerne forstår ikke tilmeldingsformular
Løsning: hjælpetekst til statsborgerskab

nemStudie: hjælpetekst til e-mail (SISESAS-1438)
Løsning: På ansøgningskortet 'Profil' står der nu ved e-mailadresse følgende tekst: 'Første gang du søger, får du en besked i din mail, hvor vi beder dig bekræfte din mailadresse'

nemStudie: "relaterede uddannelser" virker ikke efter hensigten (SISESAS-1922)
Løsning: Fjern funktionalitet omkring "Relaterede Uddannelser" fra visningen på tilmeldingsflowet.

Ændring af lokalt studienummer (SISESAS-1983)
Ændring: Lokalt studienummer, der oprettes i forbindelse med konvertering, må ikke blive overskrevet, hvis studienummeropsætningen på den juridiske institution er sat til Person-ID. 

Ansøgninger for gæstestuderende kan ikke oprette studieforløb (SISESAS-2012)
Problemstilling: Problemet opstår, når adresselinje 1 mangler på ansøger.
Løsning: Adresselinje 1 er gjort obligatorisk.

GUEr kommer ikke på bedømmelsesrunde (SISESAS-1715)
Problemstilling: Det er ikke muligt at oprette en bedømmelse til en GUE, som allerede har konverterede bedømmelser, hvis bedømmelsesdatoer ligger før GUE startdato.
Løsning: esas tillader generelt oprettelse af bedømmelser med status planlagt uafhængigt af, hvad der i forvejen findes af bedømmelser på GUEn. Dette betyder også, at det vil være muligt at oprette bedømmelsesrunde, den opretter planlagte bedømmelser.

Det skal samtidig nævnes at denne tilpasning fortsat vil forhindre brugeren i at annullere/slette en evt. oprette bedømmelse (både planlagt og bedømt), fordi systemet da vil forsøge at opdatere GUEn med den seneste aktuelle bedømmelse, og fordi den ligger før GUEns startdato, vil brugeren bliver blokeret i den handling.

Et workaround til at annullere/slette bedømmelser vil være: 

  • Opdatér GUEns startdato, så den ligger før den seneste bedømmelsesdato.
  • Annullere/slette den uønsket bedømmelse.
  • Sætte Startdatoen tilbage til den oprindelige.

BatchID-nummer og debitor (datastrøm Navision) (SISESAS-1650)
OBS: denne rettelse gælder først fra mandag morgen den 15. februar
Problemer med integration til Navision.
Løsning: En nummergenerator pr. juridisk institution starter fra 0. Dette løbenummer vil blive talt op, hver gang, der sendes til Navision STAT. 

Senest opdateret 11. februar 2021