Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Studieadministrative Systemer esas Nyheder esas-info 21.01.2021: esas-version 1.2.1 bliver rullet ud i dag den 21. januar kl. 15-19

21.01.2021: esas-version 1.2.1 bliver rullet ud i dag den 21. januar kl. 15-19

esas-versionen kommer med disse nyheder og fejlrettelser:

Ny funktionalitet i version 1.2.1
Den nye funktionalitet er beskrevet i brugervejledningen release 1.2.1 fra 18.01.2021. 

Sag

Beskrivelse

UFMNS-
16170

 

 

 

 

Samlæsning på tværs af aktivitetsudbud, specialiseringer, profiler og ordinær/åben uddannelse
Efter ændringen af uddannelsesstrukturen opstod der nogle problemer med samlæsning. De er udbedret, så samlæsning nu kan foregå på tværs af aktivitetsudbud, specialiseringer, profiler og ordinær/åben uddannelse, samtidig med, at den studerende forbliver på sit oprindelige studieforløb.
OBS: nemStudie har en begrænsning på at kunne tilmelde studerende, når samlæsningen har fået status godkendt. Der ligger ændringsforslag uden kendt leveringsdato.

UFMNS-
18112

  

Der tages højde for rekvirenttypen ved indberetning af internationalisering
Hvis rekvirenttypen er UVM eller ARB på startdatoen for udvekslingsopholdet, kan det udløse internationaliseringstakst. Ellers kan det ikke – uanset om alle øvrige betingelser måtte være opfyldt.

UFMNS-
18113

  

 

esas tager nu højde STÅ-indberetning efter kreditering af deltagerbetaling
a. Hvis en deltagerbetaling på ÅU krediteres, skal indberetningsgrundlagslinjen ikke udløse STÅ.
b. Hvis krediteringen sker efter indberetningen, skal der dannes supplerende grundlag for den indberetningsperiode, hvori GUEn oprindelig er indberettet.

UFMNS-
18114

  

En studerende på ÅU kan tilmelde sig (og betale) for det samme fag flere gange
Indtil nu har der gjaldt samme begrænsning på ÅU som på OU, nemlig at den studerende kun kunne deltage på samme fag én gang.

 

Rettelser i denne opdatering

Sag

Beskrivelse

SISESAS-1401

 

Man kunne ikke afgangsmelde som "aldrig startet" på studiestartsdatoen.
Det er nu muligt at afgangsmelde med samme dato som studiestartsdatoen.

SISESAS-1399

PUE skift blev ved med at have status "I gang"
Nu sættes korrekt status.

SISESAS-1605

 

 

Feltet Aktivitetsudbud på områdenummeropsætningen er ændret til ikke-tvunget, så der nu kan oprettes en områdenummeropsætning uden et aktivitetsudbud. Ansøgninger på områdenummeropsætningen kan dog først overføres til studieforløb, når aktivitetsudbuddet er udfyldt.

SISESAS-1615

 

På en flettet ansøger kunne det vedhæftede bilag ikke åbnes.
Bilag til eksisterende ansøgninger såvel som nye er nu altid tilgængelige.

SISESAS-1556

Brug af kaldenavn på en studerende kommer nu med i udtræk, men endnu ikke i resultatfilen.

SISESAS-1632

 

Der var fejl i samlekarakteren efter en angivelse af en delkarakter
Det er nu rettet via den plug-in, der beregner samlekarakteren.

SISESAS-1678

 

Problemer med at give karakteren på vægtet delkarakter fejlede
Det er rettet sammen med ovenstående SISESAS-1632

SISESAS-1642

 

Scrollbar manglede ved indhentning af ny institution/virksomhed fra CVR. Dermed blev hent-knappen utilgængelig
Begge dele er tilgængelige igen.

SISESAS-1631

 

 

Sælgerkode fandtes ikke i esas og kunne derfor ikke overføres til Navision
Der er tilføjet et nyt felt på faktureringsgrundlaget "Sælgerkode", som giver mulighed for at sætte en sælgerkode. Hvis der ikke sættes en sælgerkode på faktureringsgrundlaget, vil bliver feltet udfyldt med esas-brugerens initialer

SISESAS-1683

 

SUE kunne ikke redigeres pga. manglende semester
Udfordringen lå i et script, der fejlagtigt satte feltet semester til krævet, hvor det ikke skulle være det.

SISESAS-1810

Manuelt optaget studerende kom ikke på PUE
Fejlen er rettet. (løser også SISESAS-1781)

SISESAS-1816

 

Der kom ingen kommunikation til ansøger, som skulle tilbydes en standby-plads
Fejlen er rettet. Der er tale om en opsamling fra et lignende problem tidligere i januar.

SISESAS-1806
SISESAS-1800

 

Det var ikke muligt at tilpasse studieforløb på en genindskrevet studerende
Fejl i koden er rettet.

 

SISESAS-1734

Antal tegn ved kvalifikationspoint på ansøgning udvides fra 4 til 6

UFMNS-18232

 

Felterne Udøst STÅ og Resterende STÅ blev ikke vist på studieforløbet i takt med at indberetningslinjen blev ressourceudløsende. Det gør de nu. Øvrige felter som teori, praktik og værkstedskole er hele tiden blevet vist.

 

 

UFMNS-18265

 

Når der blev oprettet en samlæsning fra ny og valgt primært uddannelseselement, var det ikke muligt at vælge aktivitetsudbud. Det er det nu.

UFMNS-
18217

Det var ikke muligt at gemme en grupperings-SUE oprettet i valgfagsgruppering
Java-scriptet er rettet og det virker igen


Scripts, der bliver kørt i forlængelse af opdateringen

Sag

Beskrivelse

SISESAS-1134

Gennemsnitskarakterer bliver genberegnet i hele esas, da der før jul var problemer med, at esas ikke selv genberegnede i forbindelse med ny karaktergivning.

 

Hverken esas eller nemStudie er tilgængelige under opdateringen

Den 18.1.2021 blev der lagt friske data fra esas-produktion til esas-præprod.

Nedetid på esas-produktion meldes altid ud, mens andre faste servicevinduer på esas-miljøer kan ses på Confluence.

Med venlig hilsen
SIS-esas-supporten

Senest opdateret 21. januar 2021