Ny version af esas webservice

Se beskrivelse af ændringerne her:

Der er kommet en ny version af esas' webservice. Følgende er ændret:

  • Entiteten "Studieordning" er blevet fjernet. Felterne "Sprog" og "Institutionsafdeling" er flyttet til entiteten "Uddannelsesstruktur"
  • OData-operatoren "IN" understøttes nu
  • Felter, som er obligatoriske at sætte ved oprettelse, er nu markeret som "Required" i Swagger-specifikationen
  • Dokumentationen for datamodellen er blevet opdateret
Senest opdateret 17. september 2019