Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Studieadministrative Systemer esas Nyheder esas-info Nyt om opdatering af esas - til studieadministrative medarbejdere

Nyt om opdatering af esas - til studieadministrative medarbejdere

Esas og nemStudie bliver begge opdateret den 2-12-21. Rettelser og ændringer er beskrevet her.

Dette nyhedsbrev henvender sig til studieadministrative medarbejdere. Vi har desuden et mere teknisk nyhedsbrev til de teknisk interesserede.


Slå sagsnummeret op for mere info

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

Rettelse

SISESAS-3087/5689 - Resultatudskrift og bekræftelse på indskrivning i nemStudie
I sidste nyhedsbrev til studieadministrative medarbejdere den 18-11-21, kom vi fejlagtigt til at skrive, at kun institutions-specialister kan hente resultatudskrift og bekræftelse på indskrivning i nemStudie. Det kan medarbejdere med rollen studieadministrativ medarbejder også. 
Desuden var det i nyheden uklart, hvor knappen 'Vis i nemStudie' er i esas. Den fremgår på personentiteten.

Versionsnummer

Esas versionsnr. 1.3.3.147.
nemStudie versionsnr. 1.3.3.33

 

Indhold

Betaling og fakturering
Indberetning STÅ
Indberetning Danmarks Statistik
Institutioner og virksomheder
Optagelse og nemStudie
Realkompetencevurdering
Studieforløb

  

Ikon til betaling og fakturering

Betaling og fakturering

SISESAS-5438 Definition af betalingsdato i ESAS
Problemstilling På nogle enkelte faktureringsgrundlag benytter esas fejlagtigt dags dato som betalingsdato. Det skal rettes, så det er betalingsdatoen, der stemples i esas og ikke dags dato.
Løsning Når en faktura er betalt og synkroniseringen til esas er afsluttet, skal betalingsdatoen i esas være den samme som betalingsdatoen i Navision.

 

 

Ikon til indberetning STAA

Indberetning STÅ

SISESAS-5290

Det skal ikke være muligt at ændre på STÅ GUE-konverteringsholdere

Problemstilling Det skal ikke være muligt for institutionsspecialister eller roller derunder at ændre/slette GUEr, som er oprettet til at indeholde konverteret STÅ.
Måden det sker på er ved hjælp af PUE-skift, hvor en indberetningslinje af typen konverteret, kan slettes.
Løsning

Løst. Det er ikke længere muligt for institutionsspecialister eller roller derunder at ændre/slette GUEr, som er oprettet til at indeholde konverteret STÅ. 

 

SISESAS-5692 STÅ ÅU: En samlefaktura med kreditering udløser ikke STÅ 
Problemstilling

(Er relateret til SISESAS-5124: ’STÅ ÅU: studerende med betalt faktura udløser ikke STÅ i den supplerende indberetning’, som blev delvist løst ved opdatering af esas den 18-11-21.)

I forbindelse med fejlrettelsen af SISESAS-5124 om STÅ i den supplerende indberetning, blev logikken til esas’ håndtering af kreditering ændret.
Dog er der stadig problemer med samlefakturaer. Ved en samlefaktura, der indeholder en eller flere krediteringer (delvise krediteringer), udløses der ikke STÅ. 

Løsning Løsningen er testet ok af Netcompany i forhold til delvis kreditering af en samlefaktura, samt delvis kreditering af en almindelig faktura.


VIA har testet på præprod, hvor det ser ud til, at nogle studerende med betalte fakturaer alligevel ikke udløser STÅ. Sagen forbliver åben og undersøges af Netcompany. 

TIP: Hvis I har indberetningslinjer, der ikke udløser STÅ, kan det trigges ved at køre arbejdsprocessen ’Opdater indberetningslinjer SEM’

 

 

Ikon til indberetning til DSt

Indberetning Danmarks Statistik

SISESAS-5623

Dst ordinær: Studieforløb som mangler i indberetning

Problemstilling

Danmarks Statistik har modtaget en indberetning, hvor mange uddannelser ikke har nogle fuldførte studieforløb. Det er en fejl.

Løsning Løst. Fejlen var, at kun de ordinære studieforløb, der havde en karakter på en GUE, og hvor SUEns fagtype er ’Afsluttende fag’, kom med i indberetningen. Det ændres til, karakteren kommer med på linjen, hvis der er en, og er tom hvis der ikke er en karakter.

Desuden bliver studieforløb, hvor uddannelsen er afbrudt efter studiestart også indberettet. 

 

Ikon til Institutioner og virksomheder


Institutioner og virksomheder

 

SISESAS-5595 Virksomheder på niveau 1 og 2 skal være ejet af esas-overordnet.
Problemstilling

Alle virksomheder på niveau 1 og 2 skal være ejet af esas-overordnet.

Institutionerne må ikke kunne oprette virksomheder underordnet en virksomhed fra en anden institution. De må kun kunne oprette virksomheder under en esas-overordnet-virksomhed.

Løsning

Løst. Der var fejl i den funktionalitet i esas, der er ansvarlig for at tilføje ejere af virksomheder. Det er blevet tilpasset, så niveau 1 og niveau 2 altid vil have esas-overordnet som ejer. Derudover er der tilføjet en blokering, som skal forebygge oprettelse af virksomheder på niveau 3 under andre institutioner end esas-overordnet.

Der er samtidig lavet et script, der rydder op i de virksomheder, som allerede ligger forkert.

 

 

Ikon til optagelse og nemStudie

Optagelse og nemStudie

SISESAS-5664 Ansøgning vises ikke i nemStudie (SAMLET SAG) 
Problemstilling

Flere ansøgere har ikke kunnet se deres ansøgning(er) på nemStudie. 

Løsning

Løst. På ansøgningerne i nemStudie var der et nyt krævet felt, som ikke var udfyldt i databasen på de eksisterende ansøgninger. Det gjorde, at nemStudie ikke kunne hente ansøgningerne ud af databasen, når ansøgeren gik til siden ’Ansøgninger – se aktive og tidligere ansøgninger’.

Der var brug for en hurtig løsning, derfor er fejlen blevet rettet ved en hurtig opdatering af esas den 22-11-21.

 

 

Ikon RKV

Realkompetencevurdering (RKV)

ESASUDV-273

RKV og STÅ

Problemstilling

Tilbageløb fra sidste opdatering af esas den 18-11-21. I nogle tilfælde bliver indberetningslinjer på RKV ikke opdateret. Det sker, når en RKV-ansøgning tidligere har indberettet STÅ for en periode, hvorefter der er skiftet periode, og en ny linje er blevet oprettet for den nye periode.

Løsning

Delvist løst. Det er blevet testet, at indberetningsgrundlags-linjerne bliver opdateret, når der skiftes periode. 

Under testen blev det opdaget, at periode-skift ikke håndteres fuldkomment. Den forventede linje blev opdateret, men logikken sikrer ikke, at der fjernes STÅ fra den tidligere periode, hvor den var indberettet, før den flyttede linjen til den nye periode. Denne del bliver håndteret i en kommende opdatering af esas.  

 

 

Ikon Studieforløb

Studieforløb

SISESAS-5470

Afgangsmeldte studerende forbliver aktive (samle sag)

Problemstilling

 Studerende der er udmeldt, står stadig som aktive.

Løsning

 Løst. Studerende der udmeldes, får nu status ’Inaktiv’.

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 10. januar 2022