Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Studieadministrative Systemer esas Nyheder esas-info Nyt om opdatering af esas 13-1-22: til studieadministrative medarbejdere

Nyt om opdatering af esas 13-1-22: til studieadministrative medarbejdere

Esas og nemStudie bliver begge opdateret torsdag den 13-1-22. Rettelser og ændringer er beskrevet her.

Dette nyhedsbrev henvender sig til studieadministrative medarbejdere. Vi har desuden et mere teknisk nyhedsbrev til de teknisk interesserede.

Slå sagsnummeret op for mere info

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

Versionsnummer

Esas versionsnr. 1.3.4.207.
nemStudie versionsnr. 1.3.4.44

Indhold

Betaling og fakturering
Indberetning STÅ og SU
Optagelse og nemStudie
Realkompetencevurdering
Studieforløb
Uddannelsesstruktur

  

Ikon til betaling og fakturering

Betaling og fakturering

 

SISESAS-5706

Der dannes faktureringsgrundlagslinje-kladder ved godkendelse af ny Gebyrtype på PUE med Gebyrkategori Deltagerbetaling

Problemstilling

Når man godkender en ny Gebyrtype med Gebyrkategori 'Deltagerbetaling' på en PUE, dannes der nye kladdelinjer for alle GUE'er, selvom der allerede er afsendt faktureringsgrundlag med faktureringsgrundlagslinjer for den pågældende gebyrkategori.

Der dannes desuden også nye linjer for inaktive GUE'er på PUE'en, hvilket også er en fejl.

Løsning

Løst.

 

SISESAS-5721

Kreditnota kan oprettes uden at have faktureringsgrundlag og man kan kreditere en Kreditnota

Problemstilling

Det er en fejl, at man kan vælge Type 'Kreditnota', da der ikke må kunne laves Kreditnotaer, uden disse laves på baggrund af et afsendt Faktureringsgrundlag.

Desuden kan man køre arbejdsprocessen for kreditering på en Kreditnota. Det er en fejl, da man ikke kan Kreditere en Kreditnota.

Løsning

Løst.

 

ESASUDV-274

Udvidelse af ESASUDV-24 ift. fejlhåndtering af manglende data

Problemstilling

Vi foreslår at udvide løsningen i ESASUDV-24 ift. de fejlbeskeder der vises, når den studieadministrative medarbejder mangler at tilføje data. Hvis du fx forsøger at oprette en faktureringsgrundlagslinje med debitor som person for en ansøger, hvor der mangler oplysninger om CPR, køn eller land, kan der ikke oprettes en faktureringsgrundlagslinje. Dette bliver beskrevet i systemlogen, men medarbejderen får ikke direkte besked om, at der mangler data, og der derfor ikke oprettes nogen linje. 

Løsning

Løst.

 

 

Ikon til indberetning STAA

Indberetning STÅ og SU

 

SISESAS-5739

RKV - Ansøger har to indberetningslinjer med typen 'Oprindelig'

Problemstilling

Når arbejdsprocessen 'Opdater indberetningslinjer' køres, så skal der dannes en indberetningslinje, som er 'ikke-indberettet' og er af typen 'suppler'.

Løsning

Løst.

 

SISESAS-5843

Supplerende indberetning ÅU - Dobbelt tilskud RKV

Problemstilling

I forbindelse med ændringerne på RKV, har vi tilføjet data. I den forbindelse har statusdatoen ændret sig, og der er kommet en supplering og en ændret indberetningslinje, men der er ikke kommet en 'supplering - slettet' til den linje der ligger i 1. kvartal 2021.

Løsning

 Løst.

 

SISESAS-5972

ÅU STÅ - En GUE som ikke udløser STÅ selvom der er betalingstilsagn

Problemstilling

Der har været flere krediteringer til én faktureringsgrundlagslinje på GUEn. Det er koden desværre ikke sat op til at håndtere på nuværende tidspunkt.

Løsning

Løst ved kodeændring.

  

SISESAS-4991

SU-hændelsers hændelsesid vises ikke i oversigt (men er inkluderet i xml-filen) 

Problemstilling

Når man ser på SU-hændelser, så vises hændelsesid'erne ikke længere i visningerne, selvom de er i xml'en. Hændelsesid skal være unikt under den enkelte juridiske institution

Løsning

Løst.

 

 

Ikon til optagelse og nemStudie

Optagelse og nemStudie

 

SISESAS-5293

Stop for oprettelse af ens CPR-numre

Problemstilling

Der skal på databaseniveau være en begrænsning, som sikrer, at et CPR-nummer kun kan findes en gang på Person i esas, og kun kan findes en gang pr. juridisk institution pr. ansøger.

Løsning

Løst.

  

SISESAS-5603

CPR-numre der er tastet forkert, skal kunne rettes af alle

Problemstilling

Vi har ved en fejl tastet et forkert CPR-nummer.

Løsning

Det er nu muligt for alle at rette et forkert tastet CPR-nummer.
Det er samtidig ikke muligt at rette et CPR-nummer, som er korrekt.

 

SISESAS-5863

Kan ikke overfører udenlandsk ansøgning til studieforløb - Fejl opret/genbrug person

Problemstilling

Vi får fejl, når vi prøver at overføre udenlandske ansøgninger, hvor der i forvejen er en person. Funktionaliteten med at overføre nye ansøgninger med konstruerede KOT CPR-numre eller ingen CPR-numre til eksisterende personer (med fiktive CPR-numre) fungerer ikke, selvom personen bliver fundet og tilknyttet ansøgningen.

Løsning

Løst.

  

SISESAS-5971

Excel import af ansøgninger ikke muligt

Problemstilling

Via de fleste listevisninger skal det være muligt at importere entitetsposter via Excel - fx ifbm masseoprettelse. Kontektmenuen indeholder funktionen 'importér data' som har en import-wizard og mulighed for at hente en import-skabelon. Importskabelonen fejler dog pt, da der på ansøgningsentiteten er to forskellige felter, som har det samme viste navn.

Løsning

Løst.

  

SISESAS-5640

Udbuddets navn vises forkert i nemstudie OU, når man klikker ind på udbuddet

Problemstilling

Navnet på udbuddet (uddannelsens navn) vises rigtigt på forsiden i tabellen over alle udbud, hvor den trækker fra feltet 'Tredjepart - kaldenavn' på aktivitetsudbuddet, som den skal. 

Når jeg herefter trykker på udbuddet, vises navnet forkert, og jeg kan nu se det bliver trukket fra uddannelsesstrukturens navn. Dette gælder også, når man ser på sin ansøgning i nemstudie.

Løsning

Løst.

 

ESASUDV-19

Det skal være muligt at rykke for samme manglende dokumentation flere gange

Problemstilling

1. Når en ansøgningshandling ang manglende dokumentation sættes til 'Udført' skal det relaterede felt på ansøgningen sættes til 'Ikke vurderet'
2. Der skal oprettes en ny ansøgningshandling, når status på manglende dokumentation ændres fra 'Vedlagt' eller 'Ikke vurderet' til 'Mangler'
3. Hvis der i forvejen findes en ansøgningshandling med status 'Afventer', skal denne opdateres ift. til ny information. Det kan fx være en ny deadline.

Løsning

Løst. 

  

ESASUDV-238

Bekræftelse på indskrivning

Problemstilling

'Bekræftelse på indskrivning' skal indeholde 'Institutionsafdelingens navn' fremfor 'Institution/Virksomhed', og skal desuden indeholde, hvor udskriften er hentet fra. Udskriften bruges til at bekræfte den studerendes tilknytning til institutionen over for eksempelvis boligforeninger og andre myndigheder.

Løsning

Løst.

  

ESASUDV-99

Det skal ikke være muligt at oprette ansøgning før email-adresse er bekræftet

Problemstilling

1. Det skal ikke være muligt at oprette en ansøgning, hvis email ikke er bekræftet.
2. Nemstudie skal advare brugeren, hvis der ikke er tilknyttet en mail-adresse på profilen.
3. Nemstudie skal advare brugeren, hvis mailadresse ikke er bekræftet.
4. Det skal ikke være muligt at redigere eller gennemse/godkende ansøgning, hvis email ikke er bekræftet.
5. Advarsler skal findes både på dansk og engelsk.
6. NemStudie skal sikre, at email til bekræftelse sendes straks. 

Løsning

Løst.

 

 

Ikon RKV

Realkompetencevurdering (RKV)

 

SISESAS-5547

Nemstudie - når ansøger insender RKV-ansøgning i ansøgningsfasen, skal knappen hedde 'Indsend ansøgning'

Problemstilling

Knappen til indsendelse af RKV-ansøgninger i ansøgningsfasen hedder 'Suppler', hvilket er misvisende.

Løsning

Knappen hedder nu 'Send ansøgning' på dansk og 'Send application' på engelsk.

  

SISESAS-5722

RKV-statusskifte skal ske direkte ved svar på besked i nemStudie

Problemstilling

På nuværende tidspunkt opdateres RKV-status for ansøger noget tid efter, at ansøgeren har svaret på en besked i nemStudie. Det skal rettes, så RKV-status opdateres med det samme, når der svares på en besked, og såfremt det overholder de gældende regler for at kunne ændre i RKV-status.

Løsning

Løst.

 

SISESAS-6002

Ansøgere kan ikke vælge Bevistype - når de ansøger RKV - gælder allle i sektoren

Problemstilling

Når en kommende studerende vil ansøge om RKV og vil vælge bevistype 'Adgang' eller 'Komptetencebevis' får de en fejl, og kan ikke komme videre.

Løsning

Løst.

 

 

Ikon Studieforløb

Studieforløb

 

ESASUDV-269

Regler og betingelser, Prøveforsøg

Problemstilling

Vi ønsker, at der bliver udviklet funktionalitet for prøveforsøg. Når der er registreret 3 prøveforsøg på en GUE, skal det ikke være muligt at tilknytte til en ny bedømmelsesrunde, medmindre der er givet dispensation til den overliggende SUE.

Løsning

Løst. 

 

ESASUDV-254

Tilføjelse af Kategori-felt på SUE  (gl. titel: Tjek af betingelser for bevisudskrift)

Problemstilling

Det skal være muligt at skabe sig et overblik via et udtræk, som viser, om de kommende dimittender opfylder kravene jf. Bekendtgørelsen. På læreruddannelsen er det særligt nødvendigt, idet studerende kan opnå 240 ECTS og stadig mangler prøver, idet prøverne er på 0 ECTS. Kategorier skal hjælpe med at definere, hvilke SUE’er der skal være gennemført/bestået for at have fuldført uddannelsen.

Løsning

Løst. 

  

ESASUDV-270

Regler og betingelser, maksimal studietid

Problemstilling

Vi ønsker, at der bliver udviklet funktionalitet for Maksimal studietid.
Når perioden mellem studiestart og den angivne periode på uddannelses-aktiviteten overskrides, skal det ikke være muligt at tilknytte nye GUEr eller bedømmelsesrunder, før der er registreret dispensation med angivelse af ny dato for forventet afslutning, som skal være den nye tidsfrist for den pågældende studerende. 

Løsning

Løst. 

  

ESASUDV-227

Feltet "Antal på hold" for stamhold, skabelonhold, semesterhold og grupper

Problemstilling

Vi ønsker som studieadministrative medarbejdere at kunne se, hvor mange studerende, der er tilknyttet et hold lige meget, hvilken type hold.
Feltet 'Antal på hold' skal tælle antallet af studieforløb på stamhold, skabelonhold og semesterhold, og antallet af GUE'er på undervisningshold.
Samtidig skal der opdateres, hvor mange der er markeret på listevisninger på hold, så det afspejler, hvor mange der har aktive studieforløb, og hvor mange der er studieinaktive. 

Løsning

Løst. 

  

ESASUDV-253

Ingen praktikperiode på SUE af typen praktik

Problemstilling

Som institutionsspecialist ønsker vi at kunne bestemme, hvorvidt en SUE af aktivitetstypen 'Praktik' skal danne en praktikperiode/praktikophold ved tilknytning af GUE til PUE. Fx når der på en SUE ikke er defineret bevis ECTS, så skal det være muligt at afgøre, hvorvidt esas skal oprette en praktikperiode eller ej.

Løsning

Løst. 

 

 

Ikon til brug for nyhedsbrev

Uddannelsesstruktur

SISESAS-3586

Det skal være muligt at danne en samlet bevis flettefil på tværs af uddannelser på åben uddannelse

Problemstilling

Det skal være muligt for en studerende på åben uddannelse at danne en bevis-flettevil (CSV), der indeholder alle de elementer, den studerende har bestået på ÅU.

Løsning

Løst.

Senest opdateret 17. januar 2022