Testdata på integrationsmiljøet

Der er nu lagt mange data ind i integrationsmiljøet. Data er fordelt på alle institutioner.

Det drejer sig følgende data:

  • Uddannelsesstrukturer
  • Strukturelle uddannelseselementer (SUE’er)
  • Gennemførselsuddannelseselementer (GUE’er)
  • Studerende inkl. personer
  • Studieforløb
  • Bedømmelser og karakterer

Der er endnu ikke hold og planlægningsuddannelseselementer (PUE’er). Det kommer senere.

Bemærk, at der er tale om konstruerede data, hvor sammenhængen mellem institutionsejer og uddannelse ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden.

Senest opdateret 06. september 2019