Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Censorer Om censorkorps på universiteterne

Om censorkorps på universiteterne

Et censorkorps omfatter som udgangspunkt bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser inden for samme faglige eller beslægtede område på tværs af universiteterne.
Kontakt
Susanne Nielsen
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 86 21
Email: suni@ufm.dk

Styrelsen for Videregående Uddannelser, tidligere Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, beskikker censorkorpsene efter indstilling fra censorformanden. Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af afsnit II om censur i bekendtgørelse nr.1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser .

Senest opdateret 04. november 2021