Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Nyheder universiteter Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ny formand og nye medlemmer til Akkrediteringsrådet

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ny formand og nye medlemmer til Akkrediteringsrådet

Det uafhængige faglige akkrediteringsråd har fået nye medlemmer. Birthe Friis Mortensen bliver ny formand.
Kontakt
Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Kevin Gønge
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 51
Email: kevg@ufm.dk

21. december 2021

Akkrediteringsrådet står fra årsskiftet over for en større udskiftning, da både formand og flere af medlemmerne har siddet i rådet i den maksimale udpegningsperiode på otte år.

Birthe Friis Mortensen (tidligere rektor for professionshøjskolen UC SYD) afløser Per B. Christensen, som har været formand siden år 2013. Herudover har ministeren udpeget følgende medlemmer:

 • Tobias Høygaard Lindeberg, Udviklingschef hos Tænketanken DEA
 • Camilla Hillerup, HR-direktør hos Microsoft Denmark
 • Peter Dahler-Larsen, Professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet
 • Jakob Brøndsted, Partner og medstifter af Rolvung og Brøndsted Arkitekter
 • Oddrun Samdal, Professor i sundhedspsykologi og vicerektor for uddannelse ved Universitetet i Bergen
 • John Finnich Pedersen (genudpegning), Økonomidirektør og bestyrelsesformand i Firstmind
 • Lina Pedersen-Romanini (studenterrepræsentant), lærerstuderende, Professionshøjskolen VIA
 • Mia Jørgensen (studenterrepræsentant), studerende på Business Economics and Information Technology, Københavns Erhvervsakademi


Akkrediteringsrådet

 • I 2013 blev der med Akkrediteringsloven indført et nyt og samlet akkrediteringssystem, der dækker både universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner.
 • Akkrediteringsrådet har til opgave at træffe afgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser.
 • Rådet består af en formand og otte øvrige medlemmer, som udpeges af uddannelsesministeren. Rådets to studentermedlemmer udpeges efter indstilling fra de studerendes repræsentanter i bestyrelserne og skoleråd for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Formand og medlemmer kan højst sidde i rådet i otte år fordelt på mindst to udpegningsperioder. Studentermedlemmerne kan højst sidde i tre år fordelt på mindst to udpegningsperioder.
 • Rådet sekretariatsbetjenes af Akkrediteringsinstitutionen.
Senest opdateret 21. december 2021