Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Styring og ansvar Erhvervsakademiernes strategiske rammekontrakter 2018-2021

Erhvervsakademiernes strategiske rammekontrakter 2018-2021

Erhvervsakademierne har sat mål for deres kerneopgaver med udgangspunkt i deres institutionsspecifikke udfordringer og styrkepositioner. Her fremgår de strategiske mål og kontrakterne for erhvervsakademierne.
Kontakt
Trine Marie Melchior Madsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: tmmm@ufm.dk
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk

Erhvervsakademi Dania

 1. Højt læringsudbytte og studieaktivitet
 2. Uddannelser baseret på nyeste viden
 3. Relevant regional uddannelsesforsyning
 4. Begrænsning af frafald og øget gennemførelse

Erhvervsakademi Kolding (IBA)

 1. Flere studerende skal gennemføre deres uddannelse
 2. Fremme et højt læringsudbytte for alle studerende
 3. Styrke de studerendes overgang til arbejdsmarkedet
 4. Dækning af regionens fremtidige kompetencebehov gennem målrettet forsyning af efter- og videreuddannelser inden for IBA Erhvervsakademi Koldings styrkeområder

 Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)

 1. Styrke de studerendes arbejdsmarkedskompetencer
 2. Flere studerende gennemfører påbegyndt uddannelse
 3. Uddannelseskvalitet og solide faglige miljøer

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

 1. Gode dimittender med de rette kompetencer, der imødekommer regionens behov
 2. Høj studieintensitet og højt læringsudbytte for alle studerende
 3. Viden der virker til virksomhederne

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

 1. Tilfredse studerende med højt læringsudbytte
 2. Både danske og udenlandske dimittender skal hurtigt finde beskæftigelse
 3. Styrket videngrundlag i uddannelserne - både i de ordinære uddannelser og efter-/videreuddannelser
 4. Flere studerende skal fuldføre deres uddannelse

 Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

 1. Dygtige og innovative dimittender til fremtidens arbejdsmarked
 2. Høj kvalitet og højt læringsudbytte
 3. Agil og attraktiv VEU-partner som bidrag til livslang læring
 4. Øget relevans af akademiets forsknings- og innovationsaktiviteter

Erhvervsakadami Copenhagen Business (CPHbusiness)

 1. Højt læringsudbytte på uddannelserne
 2. Bedst mulig omsætning af praksisnær og anvendelsesorienteret viden
 3. Bedst mulig forsyning af efterspurgte dimittender i regionen

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

 1. Øget læringsudbytte for KEAs studerende
 2. Bedre match mellem KEAs dimittender og arbejdsmarkedet
 3. KEAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter skaber større værdi for uddannelserne og for erhvervslivet
Senest opdateret 22. august 2018