Du er her: Forside Lovstof Lovprogram

Lovprogram

Uddannelses- og Forskningsministeriets lovprogram for Folketingsåret 2016-2017.
Kontakt
Juridisk chef
Telefon: +45 72 31 80 69
E-mail: ulf@ufm.dk

Ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

(Begrænsning af dobbeltuddannelse) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at begrænse dobbeltuddannelse, således at det som udgangspunkt kun er muligt at gennemføre én fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller et lavere niveau. Lovforslaget er en opfølgning på den aftalte finansiering af aftalen om et tryggere dagpengesystem mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra maj 2016.


Lovgivning om regulering af Det Frie Forskningsråd m.v.

(Jan II)

Med lovforslaget vil Det Frie Forskningsråd og Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, som i dag reguleres i lov om forskningsrådgivning m.v., blive reguleret ved ny hovedlov. Lovforslaget vil medføre enkelte materielle ændringer i reguleringen af Det Frie Forskningsråd og skal ses i sammenhæng med, at forhold vedrørende videnskabelig uredelighed m.v., som i dag også reguleres i lov om forskningsrådgivning m.v., tilsvarende forventes reguleret i en ny hovedlov.


Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

(Jan II)

Formålet med lovforslaget er blandt andet at følge op på anbefalingerne fra Ekspertudvalget til eftersyn af rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed og i den forbindelse både at regulere forhold vedrørende videnskabelig uredelighed og forhold vedrørende tvivlsom forskningspraksis.


 Ændring af universitetsloven og SU-loven

(Opfølgning på regeringens Tysklandsstrategi, herunder vedrørende projektorienterede forløb m.v.) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at følge op på regeringens Tysklandsstrategi fra februar 2016 om muligheden for at oppebære løn under et projektorienteret forløb i de lande, hvor der er lovkrav om mindsteløn under sådanne forløb.


Ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

(Opfølgning på styringseftersyn m.v. og omlægning af maritime efter- og videreuddannelser) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at følge op på eftersynet af de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, som regeringen har igangsat med henblik på at undersøge, om de nuværende styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Lovforslaget har endvidere til formål at gøre det muligt at omlægge til et ændret tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser, herunder til udbud efter lov om åben uddannelse på det videregående område.


 Uddannelses- og forskningsministeren vil give Folketinget en redegørelse om:

Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet (Nov II)


Senest opdateret 06. januar 2017