Timetalssystemet - et fagsystem til indberetning af undervisnings- og vejledningstimer mv.

Timetalssystemet er et fagsystem, der bruges til indberetning af, hvor mange undervisnings- og vejledningslektioner mv. som institutionerne tilbyder de studerende.

Indberetningsfrist

Indberetningsfristen for oplysninger om den planlagte undervisning og vejledning i forårssemesteret 2017 er sat til den 21. april 2017.

Hjælp og vejledning i brug af Timetalssystemet 

Instruktionsvideoer

Senest opdateret 25. april 2017