Kvalitetssikring af maritime uddannelser

Se rapporter for de maritime uddannelsesinstitutioner, som er udarbejdet som led i kvalitetssikringen af de maritime uddannelser.

Alle maritime uddannelsesinstitutioner har implementeret et kvalitetssystem i henhold til gældende standard for kvalitetsstyring af de maritime.

Eksaminerede auditorer fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte  og Søfartsstyrelsen, fører løbende tilsyn med uddannelsesinstitutionerne via audits. På baggrund af disse audits bliver der udarbejdet auditrapporter og rapporter efter skriftlige tilsyn.

UddannelsesinstitutionAudit/tilsynsrapport/år
SIMAC
MARTEC
Skoleskibet Danmark 2012
Maskinmesterskolen København
Aarhus Maskinmesterskole
Fredericia Maskinmesterskole
Marstal Navigationsskole
Skagen Skipperskole
Svendborg Søfartsskole
Nyborg Søfartsskole
Skoleskibet Georg Stage
Fiskeriskolen
Samlede skriftlige tilsyn
Senest opdateret 07. februar 2017