Du er her: Forside Aktuelt Arrangementer 2013 Kursus: Reach Out – Udveksling i Europa – fra idé til projekt på 24 timer

Kursus: Reach Out – Udveksling i Europa – fra idé til projekt på 24 timer

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering inviterer til et kursus i, hvordan unge og ungdomsledere planlægger en ungdomsudveksling under det nye EU-program, Erasmus+.

Tid og sted

08. november 2013 kl. 16:00 til 09. november 2013 kl. 16:00
Grupper af unge mellem 13 og 25 år samt deres leder.

"Reach Out – Udveksling i Europa – fra idé til projekt på 24 timer" er et lynkursus i, hvordan I kan komme i gang med at lave ungdomsudvekslinger og søge støtte gennem EU-programmet "Erasmus+". Gennem en ungdomsudveksling kan jeres ungdomsklub, ungdomsforening eller gruppe af unge komme ud i Europa og lære om andre kulturer og sammen med udenlandske unge arbejde med konkrete emner.

Både unge og ledere

Specielt for dette kursus er, at vi inviterer unge sammen med deres leder til i fællesskab at udvikle projektdesignet, udvælge konceptet og planlægge dele af programmet. Lederne vil også få en gennemgang af ansøgningsbetingelserne. Når de 24 timer er gået, skulle deltagerne gerne være parate til at søge og at rykke fra lokalt til europæisk niveau.

Formål

Efter kurset vil deltagerne have:

  • fået indsigt i, hvilke elementer en ungdomsudveksling skal indeholde, herunder interkulturel dimension, ikke-formelle læringskoncepter og europæisk dimension
  • udarbejdet et program for 2-3 dage af en ungdomsudveksling, som de umiddelbart efter kurset kan inkludere i en konkret ansøgning
  • fået inspiration til hvordan samspillet/rollefordelingen mellem unge og ledere kan defineres

Ungdomslederen vil desuden have fået:

  • en introduktion til formelle krav for udfyldelse af et ansøgningsskema
  • et overblik over, hvor der kan hentes supplerende oplysninger om metoder, materialer til inspiration, kurser mv.

Målgruppe:

Unge mellem 13-25 år og deres leder. Max. 4 unge fra samme klub,forening eller gruppe.

Metoder:

Arbejdsmetoderne vil primært være baseret på interaktive øvelser.

Tidspunkt:

8. november 2013 kl. 16.00 - 9. november 2013 kl. 16.00.

Sted:

DGI-Byen, Tietgensgade 65, København V

Tilmelding:

Send en mail til Astrid Tangaa Van Kooten (atk@ui.dk), hvor du noterer navne på deltagere, navn på jeres forening, klub eller gruppe. Husk også at angive, hvis der er særlige forhold om den enkelte deltager, som vi bør have oplyst (fx vegetar, allergier).

Deltagelse er gratis. For deltagere uden for HT-området ydes der rejserefusion ved rejse med billigste transportform.

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2013.

 

Senest opdateret 30. oktober 2013