Gå til indhold

Webinar om akkreditering til Erasmus+ for voksen- og erhvervsuddannelsessektoren

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer voksen- og erhvervsuddannelsessektoren til webinar om akkreditering til Erasmus+ forud for EU-Kommissionens næste frist for akkrediteringsansøgninger (19.10.2023) Webinaret henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået akkreditering.
  • Tid og sted
  • Hvornår 13. september 2023 fra 10:00 til 13:30
  • Hvor Online via Zoom
  • Målgruppe Institutioner og -organisationer, der udbyder læring til voksne (formel, uformel og ikke formel læring) samt institutioner og organisationer, der arbejder med erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, herunder også FGU- og STU-institutioner.

Webinar om Erasmus-akkreditering

Hvad er Erasmus-akkreditering?

Erasmus-akkreditering er et værktøj til uddannelsesinstitutioner og organisationer, der ønsker at arbejde strategisk for en styrkelse af internationalt uddannelsessamarbejde og mobilitet. 

Fordele ved akkreditering

Akkrediterede Erasmus+-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under den igangværende Erasmus+-programperiode (2021-2027).

Akkrediterede organisationer er sikret andel i den årligt afsatte bevilling fra EU-Kommissionen til danske uddannelsesinstitutioner.  

Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus+-midler fremadrettet. Hvis en organisation ønsker at indsende en ansøgning på vegne af flere (som konsortium), skal den ansøgende organisation dog være akkrediteret.

Akkreditering henvender sig således til skoler og organisationer, som ønsker en tættere tilknytning til Erasmus+-programmet, og som planlægger at gennemføre såkaldte mobilitetsaktiviteter for elever, kursister, medarbejdere og/eller ledere kontinuerligt frem mod 2027.  

Ansøgningsfrist og -guide

Dette års deadline for ansøgninger om Erasmus-akkreditering er 19. oktober 2023 klokken 12.00. 

Det vil være en fordel, at man som minimum har oprettet et EU-login og registreret sin organisation/institution (med et OID-nr.) forud for webinaret. Find hjælp i trin 2 og 3 i nedenstående guide: 

Webinarets indhold

Webinaret henvender sig til institutioner, der endnu ikke har opnået en akkreditering. 

På webinaret vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fortælle mere om, hvad det vil sige at blive akkrediteret til Erasmus+, hvilke muligheder det giver og hernæst gennemgå ansøgningsskemaet, krav og bedømmelseskriterier, så alle er bedst muligt klædt på til at skrive ansøgningen, når webinaret er omme. 

Webinaret vil være opdelt i to. Ét for institutioner og -organisationer, der udbyder læring til voksne og ét for erhvervsskoler, FGU og STU-institutioner.  

Tilmelding 

Der er frist for tilmelding til webinaret mandag d. 11. september 2023 kl.12.00. Link til mødet vil blive sendt ud til deltagere umiddelbart efter tilmeldingsfristen. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. marts 2024

Afsendere