Gå til indhold

Den videregående uddannelsessektor debatterer fremtidens uddannelser

06. juni 2013
Uddannelsesmødet 2013 er i gang. Morten Østergaard inviterer til dialog om, hvordan de videregående uddannelser løftes, så vi uddanner de rigtige og uddanner bedre. Alt er i spil.

Repræsentanter fra hele den videregående uddannelsessektor er den 6. – 7. juni samlet til Uddannelsesmødet 2013 i Kolding.
Mødet skal udstikke retningen for et kvalitetsløft i den danske uddannelsessektor under overskriften "Et sammenhængende videregående uddannelsessystem".

Massiv satsning på uddannelse

Uddannelsesminister Morten Østergaard indledte mødet med at fastslå, at betydningen af uddannelse er vigtigere end nogensinde. Derfor er regeringen kompromisløs, når det gælder den massive satsning på uddannelse - og ambitionen om at skabe grundlaget for den dygtigste generation nogensinde.

- Vi må ikke miste et job i Danmark, fordi de rette kvalifikationer ikke findes på det danske arbejdsmarked. Det gør vi altså allerede i dag. Og den udvikling vil accelerere, hvis vi ikke grundlæggende reformerer, den måde vi arbejder med de videregående uddannelser på i Danmark, sagde Morten Østergaard.

Uddannelsesminister Morten Østergaard bød velkommen til uddannelsesmødet og fungerer selv som ordstyrer. Undervejs er der afstemninger blandt deltagerne om centrale spørgsmål, som bærer indlæggene og debatterne videre.
Uddannelsesminister Morten Østergaard bød velkommen til uddannelsesmødet og fungerer selv som ordstyrer. Undervejs er der afstemninger blandt deltagerne om centrale spørgsmål, som bærer indlæggene og debatterne videre.

Tre centrale udfordringer

Uddannelsesministeren fremhævede tre centrale udfordringer:

  • For det første skal vi have et uddannelsessystem, hvor kvaliteten er tilstrækkelig høj til, at alle studerende får det størst mulige udbytte af deres uddannelse
  • For det andet skal uddannelsesinstitutionerne i højere grad orientere sig i retning af behovet i samfundet og på arbejdsmarkedet
  • Og endelig skal vi have skabt et videregående uddannelsessystem, der hænger bedre sammen med flere muligheder for den enkelte studerende.

Den private sektor forsømmes

Morten Østergaard påpegede, at vi er dygtige til at uddanne medarbejdere til den offentlige sektor – men forsømmer den private.

- Det har konsekvenser, at det private erhvervsliv har en ringe del af de højtuddannede. Vi ved, at det har positiv effekt på BNP, når højtuddannede kommer ud på arbejdsmarkedet. Og virksomheder misser både produktivitet og innovation - og dermed går vi alle glip af en masse arbejdspladser.
- Jeg vil gerne i dialog med hele uddannelsessektoren. Det er en åben invitation. Og alt er spil. Det jeg er optaget af, er at vi skal uddanne de rigtige, og at vi skal uddanne bedre. Der er rigtig mange, der har forslag til, hvordan vi kan løse de udfordringer. Min ambition er, at det er en opgave, vi løfter sammen. Vi har en stor opgave foran os, hvor vi finder løsninger i et samarbejde, sagde Morten Østergaard.

120 repræsentanter for den videregående uddannelsessektor er samlet til Uddannelsesmøde 2013.
120 repræsentanter for den videregående uddannelsessektor er samlet til Uddannelsesmøde 2013.

Der lyttes til uddannelsesministerens næste spørgsmål til deltagerne.
Der lyttes til uddannelsesministerens næste spørgsmål til deltagerne.

De studerende er også repræsenteret ved mødet. Fra venstre uddannelsespolitisk ordfører i De Studerendes Fællesråd Rasmus Markussen, formand for De Studerendes Fællesråd Jacob L. Ruggaard og formand for De Lærerstuderende Bob Bohlbro.
De studerende er også repræsenteret ved mødet. Fra venstre uddannelsespolitisk ordfører i De Studerendes Fællesråd Rasmus Markussen, formand for De Studerendes Fællesråd Jacob L. Ruggaard og formand for De Lærerstuderende Bob Bohlbro.

Professor, CBS, Departement of Business and Politics Ove Kaj Pedersen holdt oplæg under overskriften: Fremtidens videregående uddannelser – kan vi slå de andre?
Professor, CBS, Departement of Business and Politics Ove Kaj Pedersen holdt oplæg under overskriften: Fremtidens videregående uddannelser – kan vi slå de andre?

Handlinger tilknyttet webside