Gå til indhold

Uddannelsesmødet skal udstikke retningen for et kvalitetsløft i den danske uddannelsessektor

05. juni 2013
Den videregående uddannelsessektor samles 6.–7. juni for at debattere arbejdsmarkedets adgang til kvalificeret arbejdskraft og fleksible uddannelsesveje for alle studerende.
Regeringens vision er at skabe den bedst uddannede generation i danmarkshistorien. Den vision fordrer et videregående uddannelsessystem, som hænger bedre sammen med flere muligheder for den enkelte studerende.

Kvaliteten skal være så høj, at alle studerende får det størst mulige udbytte af deres uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for, at Danmark ikke mister arbejdspladser, fordi vores arbejdsstyrke ikke holder et højt nok niveau eller savner kompetencer.

Den 6.-7. juni samler uddannelsesminister Morten Østergaard repræsentanter fra hele den videregående uddannelsessektor til Uddannelsesmødet 2013 i Kolding.

Overskriften er ”Et sammenhængende videregående uddannelsessystem”. Mødet vil sætte fokus på fleksible uddannelsesveje for alle studerende og arbejdsmarkedets adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Uddannelsesminister Morten Østergaard ser frem til en god debat med studerende, rektorer, samarbejdspartnere og andre inviterede. De mange oplæg og debatter udstikker retningen for det kommende arbejde med at nå regeringens målsætning.

-    Uddannelsesinstitutionerne skal i højere grad orientere sig i retning af behovet i samfundet og på arbejdsmarkedet. Vi har brug for dygtige og innovative studerende, der kan og vil bidrage til at skabe fremdrift og vækst i Danmark. Uddannelserne skal indrette sig med klare og fleksible uddannelsesveje gennem systemet, uanset om vejen er begyndt på en erhvervsuddannelse eller et gymnasium. Vi skal skabe en uddannelseskultur med høj studieintensitet og motiverende og udfordrende undervisning på alle niveauer. Et højt ambitionsniveau er helt afgørende for Danmarks fremtidige rolle i den globale konkurrence. Jeg glæder mig til to dage med interessante oplæg og netværk på tværs af sektoren, siger Morten Østergaard.

De 120 deltagere debatterer under tre overskrifter:
  • De videregående uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet
  • Et fleksibelt videregående uddannelsessystem - nye uddannelsesveje til fremtiden
  • Bedre uddannelser for alle studerende – mere kvalitet og intensitet.

Det er anden gang, uddannelsesministeren samler sektoren til Uddannelsesmøde. Første gang var i 2012.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside