Gå til indhold

Flere fra Region Sjælland på landets videregående uddannelser

01. august 2013
De unge fra Region Sjælland vil fylde mere på de videregående uddannelser fra studiestart i år. Regionen leverer nemlig den største procentvise stigning af nye studerende til landets videregående uddannelser.

Til september vil rekordmange begynde en videregående uddannelse, og blandt landets nye studerende vil man finde flere fra Region Sjælland end tidligere.

I år kan 6.458 fra Region Sjælland begynde på en videregående uddannelse. Det er syv procent flere optagne fra regionen end i 2012. Af landets fem regioner sikrer Region Sjælland sig dermed den største relative stigning i antallet af indbyggere, der begynder en videregående uddannelse, fra 2012 til 2013.

Regeringen har et mål om, at mindst 60 procent af en ungdomsårgang har en videregående uddannelse i 2020, og det er vigtigt, at hver enkelt region stræber efter at nå dette mål, understreger uddannelsesminister Morten Østergaard.

- Det glæder det mig, at de unge i Region Sjælland i højere grad ser mulighederne ved at vælge en videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi har dygtige studerende fra alle dele af landet og i alle dele af landet. Danmarks fremtid afhænger af, at alle unge dyrker og udnytter deres evner, så vi fortsat kan sikre udvikling og velfærd i hele landet. Med de mange optagne vil Region Sjælland hurtigere nærme sig den ambitiøse målsætning om, at 60 procent af de unge tager en videregående uddannelse, siger Morten Østergaard.

Søgning og optag i 2013

  • Det samlede søgningstal var 88.040 ansøgere
  • 63.525 ansøgere er per 30. juli blevet tilbudt en plads ved en videregående uddannelse.

Søgning og optag i 2012

  • Det samlede søgningstal var 80.766 ansøgere
  • 60.537 ansøgere blev per 30. juli 2012 tilbudt en plads ved en videregående uddannelse
  • 61.300 ansøgere påbegyndte per 1. oktober 2012 en videregående uddannelse.

Data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT)

Fremskrivning af uddannelsesadfærden

Den seneste profilmodel fremskriver ungdomsårgangen, der afsluttede 9. klasse i 2011, med det udgangspunkt, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2011. Med det udgangspunkt ville 56 procent af en ungdomsårgang i Region Sjælland have en videregående uddannelse i 2020.

Hvor kommer de optagne fra fordelt på region – udvikling 2012 til 2013 (ekskl. maritime uddannelser)

Region20122013Stigning i antalStigning i pct.
Region Hovedstaden 19.322 20.315 993 5
Region Midtjylland 13.573 14.058 485 4
Region Nordjylland 5.590 5.851 261 5
Region Sjælland 6.037 6.458 421 7
Region Syddanmark 10.875 11.408 533 5

Kilde: Beregninger baseret på data fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Anm.: Tallene omfatter uddannelser med optag via Den Koordinerede Tilmelding. Personer, hvor der ikke er oplysninger om adresse, fx udenlandske ansøgere, er udeladt af analysen. Det betyder, at de samlede antal tilbudt optag er lavere end i hovedtallene (58.090 optagne i stedet for 63.525 optagne).

 


For yderligere oplysninger, kontakt:

Koncern Analyse og Statistik:

Kontorchef Jens Storm, tlf. 7231 7982, e-mail: jst@vus.dk

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering:

Kontorchef Søren Nedergaard, tlf. 7231 8620, e-mail: sne@ui.dk

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte:

Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf. 2371 4540, e-mail: pms@vus.dk

Pressesekretær Carina Elkott, tlf. 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside