Gå til indhold

Mellemlagerstudier for radioaktivt affald i Danmark er afsluttet

13. december 2016
Dansk Dekommissionering har sammen med De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, afleveret samlerapporten ’Supplerende mellemlagerstudier – sammenfatning’ til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Rapporten opsummerer to delrapporter om de supplerende mellemlager-undersøgelser, som de politiske partier besluttede den 11. marts 2015.

Samlerapporten indeholder desuden anbefalinger til den videre proces med at beslutte og udvikle en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark.

De tre rapporter udgør tilsammen de supplerende undersøgelser af en mellemlager-løsning for radioaktivt affald i Danmark, som blev besluttet af de politiske partier i 2015.

Oplæg til videre politisk behandling

Materialet vil blive drøftet på næste møde i Kontaktforum den 14. december og igen den 18. januar 2017, hvor blandt andre borgergrupper, miljøorganisationer og kommuner/regioner er repræsenteret.

Den 6. januar 2017 vil materialet blive drøftet på et møde i den tværministerielle arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil efterfølgende udarbejde et oplæg til den videre politiske behandling af sagen.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside