Gå til indhold

Nordisk-baltisk optagelsesmanual gør det lettere at bedømme udenlandske studerendes niveau

06. juni 2016
En fælles manual giver uddannelsesinstitutionerne et nyt redskab til at behandle ansøgninger fra nordiske og baltiske studerende. Samtidig medvirker manualen til, at danske eksamensbeviser bliver forstået i udlandet.

Europakort med Norden og BaltikumKan en ester med et rakenduskõrghariduse diplom komme i betragtning til optagelse på en dansk kandidatuddannelse? Den slags spørgsmål har medarbejdere ved videregående uddannelsesinstitutioner, der arbejder med optag af udenlandske studerende, nu fået et nyt redskab til at besvare. Anerkendelseskontorerne i de otte nordiske og baltiske lande har nemlig søsat ”The Nordic-Baltic Admission Manual”.

Den nordisk-baltiske manual giver et hurtigt overblik over nordiske og baltiske videregående uddannelser, og hvordan de niveaumæssigt svarer til hinanden. Desuden giver manualen for hvert land en detaljeret beskrivelse af uddannelsessystemets opbygning og de enkelte grader.

Genvej til anerkendelse

Sammenligningen af nordiske og baltiske uddannelser er en genvej for institutionerne, når de skal tage stilling til, om en uddannelse har det generelle niveau, der kræves for at give adgang. Dermed kan institutionerne koncentrere sig om, hvorvidt ansøgerne opfylder de specifikke adgangskrav.

Manualen er samtidig et transparensredskab, der sikrer, at danske kvalifikationer kan blive forstået i udlandet. Dermed giver den et bedre grundlag for mobiliteten og for optagelse af danske studerende i den nordisk-baltiske region.

Fokus på læringsudbytte

Under beskrivelserne af uddannelsessystemerne finder man også alle de gymnasiale og andre eksaminer, der er generelt adgangsgivende til videregående uddannelse i hjemlandet og også bør være det i de øvrige nordiske og baltiske lande.

Der er desuden beskrivelser af læringsudbyttet for de enkelte gradstyper. Det giver bedre mulighed for, at institutionerne kan træffe deres afgørelser om anerkendelse og optagelse af studerende på baggrund af sammenligninger af læringsudbytte, hvilket er i tråd med Lissabon-konventionens principper.

Baggrund: Bologna-processen

Projektet udspringer af et europæisk samarbejde om gensidig anerkendelse af uddannelser som led i Bologna-processen. Bologna-ministrenes kommuniké fra Jerevan i 2015 henstillede til, at uddannelser fra ét land i European Higher Education Area automatisk anerkendes og sidestilles med uddannelser på samme niveau i de andre deltagerlande. Et af midlerne er et øget regionalt samarbejde, som manualen er et udtryk for i den nordisk-baltiske region.

> Læs om Bologna-processen og anerkendelse

 

Se også

 

Kontakt

Allan Bruun Pedersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 58
Email: abp@ufm.dk
Finn Kjeller Johansen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: fkjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside