Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020 Midtvejskonference om videregående efter- og videreuddannelse: Hvor er vi på vej hen?

Midtvejskonference om videregående efter- og videreuddannelse: Hvor er vi på vej hen?

En konference sætter torsdag fokus på nogle af de udfordringer, der er omkring efter- og videreuddannelse. F.eks. konkluderer analyser, at der blandt mange medarbejdere og virksomheder ikke er en kultur for at efteruddanne sig.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Signe Berg Aabling-Thomsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 29
Email: saat@ufm.dk

29. januar 2020

Konferencen, der arrangeres af Styrelsen for Forskning- og Uddannelse på vegne af arbejdsgruppen for voksen-, efter og videreuddannelse (VEU), har fokus på en række analyseresultater, der kaster lys over udfordringer på akademi-, diplom- og masteruddannelserne.

Blandt andet viser resultaterne, at deltagelsen på uddannelserne ikke er steget, selv om vigtigheden af livslang læring længe er blevet fremhævet. Blandt mange medarbejdere og virksomheder er der ikke en kultur for at efteruddanne sig. Og på uddannelsesinstitutioner tyder det på, at prioriteringen af videregående VEU kommer til at stå i skyggen af de ordinære uddannelser.

Derfor sætter konferencen spot på, hvordan der kan sættes ind for at overkomme barriererne for at deltage i efteruddannelse, og så udbuddene bedre svarer til det, medarbejdere og virksomheder har behov for.

Konferencens program tager afsæt i VEU-arbejdsgruppens aktiviteter indtil nu. Målet er at gøre status på arbejdet med trepartsaftalen og se fremad med en bredere kreds af interessenter. Blandt deltagerne er blandt andet repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, de videregående uddannelsesinstitutioner og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Konferencen markerer, at man er midtvejs i perioden for trepartsaftalen om et styrket VEU-område.

 

Senest opdateret 29. januar 2020