Gå til indhold

Første møde i Forum for læreruddannelsen

15. maj 2023
Som opfølgning på den politiske aftale om reform af læreruddannelsen fra september 2022 har uddannelses- og forskningsministeren nedsat et forum for læreruddannelsens primære interessenter, som skal følge og understøtte udviklingen af læreruddannelsen. Forummet har netop afholdt sit første møde.

Forummet skal fungere som et mødested, hvor læreruddannelsens primære interessenter kan drøfte uddannelsens elementer, deres samspil og opfyldelsen af ambitionerne i den nye læreruddannelse.

Samtidig skal forummet følge op på samarbejdet mellem læreruddannelsens primære interessenter i den tidligere udviklingsgruppe og den tidligere dialoggruppe samt fastholde og forpligte de deltagende parter på en fælles retning og ambition om en fagligt stærkere og mere praksisnær læreruddannelse.

Forummets arbejde vil overordnet bestå af tre opgaver:

  1. Følge og understøtte læreruddannelsens udvikling, bl.a. på baggrund af udvalgte nøgletal.
  2. Kommentere ændringer i fællesdelen af studieordningen for læreruddannelsen.
  3. Udtale sig om læreruddannelsens status og udviklingsbehov.

Forum for læreruddannelsen skal samles mindst én gang om året eller oftere efter behov. I opstartsfasen vil der blive indkaldt til flere møder årligt.

Forummets arbejde tager udgangspunkt i den politiske aftale: ”En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen” fra september 2022, som efterfølgende er blevet omsat til en ny bekendtgørelse for læreruddannelsen.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund byder velkommen ved det første møde i Forum for læreruddannelsen 15. maj 2023.
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund byder velkommen ved det første møde i Forum for læreruddannelsen 15. maj 2023.

Kontakt

Patrizia Marchegiani
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 89 14
Email: pama@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside