Gå til indhold

45 millioner kroner skal bidrage til et Danmark med stærke digitale kompetencer

03. juni 2024
De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge Uddannelses- og Forskningsministeriets to puljer fra regeringens digitaliseringsstrategi. I alt 45 millioner kroner er i spil, og de skal gå til et digitalt løft på de videregående uddannelser og til at efteruddanne og fastholde it-specialister.

De to puljer bliver udmøntet som en del af regeringens digitaliseringsstrategi for 2024-2027: Danmarks Digitaliseringsstrategi – ansvar for den digitale udvikling. Midlerne skal bidrage til at understøtte den stigende efterspørgsel på it-kompetencer igennem de videregående uddannelser.

Den ene pulje skal bidrage til et digitalt løft på de videregående uddannelser. Konkret fokuseres der på at styrke dimittendernes og arbejdsstyrkens digitale viden, forståelse og kompetencer. Derfor afsættes der midler til blandt andet at kompetenceudvikle undervisere og til undervisningsudvikling på de videregående uddannelser.

Den anden pulje handler om at efteruddanne og fastholde it-specialister. For at imødekomme efterspørgslen efter specialiserede it-kompetencer tilrettelægges en indsats, der skal styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteter inden for it-området samt styrke erhvervskandidatforløb på it-uddannelserne, herunder med fokus på fastholdelse af internationale studerende på det danske arbejdsmarked.

De to puljer fra den nye digitaliseringsstrategi bygger oven på digitaliseringspuljen fra 2019, hvor ni projekter blev godkendt og samlet har bidraget til digital kompetenceudvikling på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner.

I et nyt inspirationskatalog kan man blive klogere på erfaringer og resultater fra den tidligere digitaliseringspuljes projekter.

Læs mere om de to puljeopslag, og hvordan der søges:

Der er ansøgningsfrist på begge puljeopslag tirsdag den 17. september 2024 kl. 12.

Kontakt

Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside