Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 859 millioner kroner til forskning skal skabe nye erkendelser og job

859 millioner kroner til forskning skal skabe nye erkendelser og job

Regeringen har indledt finanslovsforhandlinger med Folketingets partier om fordelingen af 859 millioner kroner i 2014 fra forskningsreserven.

22. oktober 2013

Regeringen har den 22. oktober indledt de decentrale finanslovsforhandlinger med samtlige Folketingets partier om fordelingen af den såkaldte forskningsreserve.

Der er på finanslovsforslaget for 2014 afsat en forskningsreserve på 859 millioner kroner i 2014 til initiativer inden for forskning og innovation.

Regeringen lægger op til, at midlerne blandt andet prioriteres til fri forskning og til en række målrettede, storskalasatsninger i den ny Danmarks Innovationsfond, der i regeringens oplæg gives et budget på mere end 1,6 milliarder kroner i 2014.

- Med regeringens oplæg til fordeling af forskningsreserven vil vi både styrke grundlaget for fri forskning og gøre vores tanker og ambitioner om Danmarks innovationsfond til virkelighed. Selvom Danmark er blandt de lande, der investerer mest i forskning, er vi ikke gode nok, når det handler om at omsætte forskningen til nye løsninger, vækst og arbejdspladser. Det vil vi ændre på med en række forskningssatsninger samt nye samfundspartnerskaber, hvor vi med satsninger i en skala, vi sjældent har set i Danmark, sætter os for at finde innovative løsninger på helt konkrete samfundsudfordringer, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Regeringen vil den kommende tid søge at opnå bredest mulig opbakning til fordelingen af forskningsreserven.

Regeringen foreslår, at forskningsreserven for 2014 fordeles således: 

Fordeling af forskningsreserven for 2014
Mio. kr. (2014 pl)2014

Forskningsreserve til udmøntning

859

1. Danmarks Innovationsfond - Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

395

Forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter 105
Forskning i sundhed, livskvalitet og klinisk forskning 80
Forskning i miljø, vand og ressourcer til konkurrencedygtige teknologier og løsninger 60
Forskning i strategiske vækstteknologier, herunder produktions- og materialeteknologier samt IKT 40
Forskning i transport og logistik 30
Styrket SMV-indsats 63
Internationalt forskningssamarbejde 17

2. Udviklings- og demonstrationsprogrammer

30

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 30

3. Innovation og entreprenørskab

64

Innovationsnetværk 39
Fonden for Entreprenørskab og Global Entrepreneurship Week (GEW) 25

4. Internationalt forskningssamarbejde

69

Internationalt forskningssamarbejde 14
Det Danske Universitetscenter i Beijing 29
Styrket hjemtag fra EU-programmer 26

5. Fri forskning med fokus på talentudvikling mv.

240

Det Frie Forskningsråd 203
EliteForsk 12
Grundtvigcentret 10
Forskningsportalen 2
Videngrundlag for forskning, innovation og uddannelse 13

6. Forskningsinfrastruktur

55

7. Terrorforskning og cybersikkerhed

6

Note: Heraf anvendes 1,5 pct. af midlerne til administration af initiativerne.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Senest opdateret 15. juli 2020