Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Rådet for Teknologi og Innovation: Danske fremstillingsvirksomheder kører flot gennem krisen

Rådet for Teknologi og Innovation: Danske fremstillingsvirksomheder kører flot gennem krisen

En tredjedel af de danske fremstillingsvirksomheder har præsteret høj vækst og fastholder international førerposition på trods af den økonomiske krise. Industrien rummer et væsentligt uudnyttet potentiale for jobskabelse, viser ny rapport.

20. september 2013

Pressemeddelelse fra Rådet for Teknologi og Innovation

Jævnt fordelt over hele Danmark ligger mange dygtige  industrivirksomheder, som det er lykkedes at komme gennem krisen uden at miste eksport og indtjening til Danmark. Virksomhederne har formået at tilpasse sig vilkårene på verdensmarkedet, og de har trods krisen præsteret højere vækst i omsætning og værditilvækst pr. ansat end  andre industrivirksomheder, der ikke er markedsledende på deres eksportmarkeder. Det viser en omfattende ny analyse udført af Teknologisk Institut for Rådet for Teknologi og Innovation.

Omkring en tredjedel af de bedst præsterende danske fremstillingsvirksomheder med mellem 50 og 500 ansatte har udvist en særlig evne til at blive og forblive internationalt markedsledende. Analysen kalder dem ’de skjulte helte’, fordi disse virksomheders succes hidtil er nærmest ufortalt.

- Analysen viser, at fremstillingsindustrien udgør en vækstfaktor, man ikke bør sidde overhørig i prioriteringen af den fremtidige danske vækst- og innovationspolitik,” siger Conni Simonsen, formand for Rådet for Teknologi og Innovation.

- Selv om industribeskæftigelsen er gået markant tilbage gennem de seneste ti år, er der stadig virksomheder, som er førende i verden på deres felt, og som er dygtige til at øge produktiviteten. Dem skal vi have flere af.

Analysen har sammenlignet den danske fremstillingsindustri med den tyske, som under betegnelsen ’Mittelstand’ er kendt for at styrke Tysklands evne til at komme relativt uskadt gennem økonomiske kriser.

Konklusionen er, at Danmark ligesom Tyskland har meget stærke fremstillingsvirksomheder med mellem 50 og 500 ansatte. Men Danmark har væsentligt færre af dem, også når man tager højde for den store forskel i landenes størrelser. Lykkes det Danmark at komme på niveau med Tyskland og få en relativt lige så stor ’Mittelstand’, kan det ifølge analysen skabe 110.000 job.

Virksomhederne selv peger i analysen på, at det blandt andet vil gavne udviklingen, hvis de får bedre adgang til finansiering, bedre adgang til teknologisk innovation og styrket uddannelsessystemet - især erhvervsskolerne og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Konkrete eksempler på, hvordan ’de skjulte helte’ har klaret sig så godt, kan læses i analysen.

Rådet for Teknologi og Innovation er udpeget af uddannelsesministeren og har til opgave at styrke den fremtidige vækst og innovation i erhvervslivet gennem teknologi- og innovationspolitiske initiativer.


Kontakt

Formand Conni Simonsen, Formand for Rådet for Teknologi og Innovation, tlf. 4189 3010, e-mail: csi@iha.dk

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, Styrelsen for Forskning og Innovation, tlf. 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk

Chefkonsulent Leif Jakobsen, Teknologisk Institut, tlf. 7220 2674, e-mail: lhjn@teknologisk.dk


FAKTA: De skjulte helte

De skjulte helte er en betegnelse for fremstillingsvirksomheder med mellem 50 og 500 ansatte, som har eksisteret i mere end 10 år, og som er markedsførende på eksportmarkedet. Ifølge analysen ’De skjulte helte - Eksportsucceser i dansk industri’ fra Teknologisk Institut er der ca. 250 skjulte helte i Danmark. Omkring en tredjedel af fremstillingsvirksomhederne gør sig fortjent til betegnelsen.

De skjulte helte har fra 2001 til 2010 præsteret vækst i omsætning pr. ansat på 56 procent – mod 15 procent hos sammenlignelige virksomheder (kaldet kernevirksomheder). Deres værditilvækst pr. ansat har været 46 procent i samme periode – mod 34 procent hos de øvrige jævnaldrende industrivirksomheder.

For de ’skjulte helte’ førte den økonomiske krise i 2008 ikke til et fald i omsætning og værditilvækst pr. ansat. Tværtimod fortsatte væksten upåagtet, men med færre ansatte.

Eksempler på skjulte helte

SAN Electro Heat

Stiftet 1950. Beliggenhed: Græsted. Antal ansatte: 65
SAN Electro Heat leverer kundetilpassede løsninger inden for varme, blandt andet procesvarme til industrien og varmeløsninger til vindindustri og jernbaner. Virksomheden specialtilpasser varmeelementer til kundernes individuelle behov. SAN Electro Heats vigtigste konkurrenceparameter er en specialiseret produktion, hvor der fremstilles ganske små serier i tæt kontakt med kunderne.

SKAKO A/S

Stiftet 1963. Beliggenhed: Faaborg.  Antal ansatte: 57
SKAKO A/S producerer produktionsudstyr til betonfremstilling og til vibration i industrielle processer. Virksomheden har formået at etablere et kundesegment, som er villig til at betale for høj kvalitet og service på konkurrenceprægede markeder. Der er specielt fire faktorer bag SKAKOs succes: Effektiviseringer. Satsning på udvikling og ny teknologi. Nye vækstmarkeder uden for Europa. Højværdiprodukt og langsigtede strategiske kunderelationer.

Senest opdateret 20. september 2013