Gå til indhold

Regeringen satser på udenlandske topstuderende

09. april 2014
Danmark skal tiltrække flere dygtige udenlandske studerende og få dem til at blive her efter endt uddannelse. Det er et af hovedmålene i regeringens nye handlingsplan for Danmark som et attraktivt uddannelsesland for udenlandske talenter.

Danmark skal være kendt som et attraktivt uddannelsesland for de dygtigste unge fra hele verden. For netop dygtige studerende fra udlandet er en gevinst for både danske virksomheder og samfundsøkonomien.

Derfor lancerer regeringen nu en ambitiøs handlingsplan, der skal tiltrække og fastholde dygtige internationale studerende og skabe vækst og beskæftigelse i de danske virksomheder.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fastslår, at Danmark har stærkt brug for de udenlandske talenter til at fremtidssikre Danmark.  

- Internationale talenter vil give rigtigt meget til både danske virksomheder og det danske samfund. Vi går derfor målrettet efter at rekruttere de allerdygtigste studerende - både fra Europa og fra resten af verden. De vil løfte topniveauet på de danske uddannelser, og de vil være med til at skabe vækst i de danske virksomheder. Vi klarer os kun godt i den skærpede internationale konkurrence, hvis vi åbner os for verden og har et globalt udsyn. Derfor har vi lavet vores ambitiøse handlingsplan, siger Sofie Carsten Nielsen.

Handlingsplanen indeholder 24 konkrete initiativer og fem målepunkter:

  • Alle dele af uddannelserne og studiemiljøet på de videregående uddannelser skal have en betydelig international dimension. 
  • Danmark skal tiltrække flere talentfulde betalingsstuderende .
  • Frafaldet blandt internationale studerende skal på niveau med danske studerende.
  • Flere internationale studerende skal blive i Danmark efter endt uddannelse.
  • De internationale dimittender, der bliver i Danmark, skal have samme beskæftigelsesfrekvens som danske dimittender.  

Et regneeksempel som DREAM-gruppen har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at det er en god forretning for Danmark at tiltrække internationale studerende på hele kandidatuddannelser - selv om en andel heraf modtager SU - da en del af de internationale studerende bliver og arbejder i Danmark efter endt uddannelse. DREAM-analysen fra 2014 viser også, at fastholdelsen af internationale kandidater på det danske arbejdsmarked har større betydning for den samfundsøkonomiske effekt, end andelen af internationale studerende, der får SU.

Nyt stipendieprogram for talenter og etableringskort

Som en del af handlingsplanen lancerer regeringen et stipendieprogram, der skal tiltrække internationale talenter fra lande uden for EU til udvalgte uddannelser inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har internationale styrkepositioner.

Regeringen foreslår en række konkrete tiltag, der skal styrke internationale dimittenders overgang til det danske arbejdsmarked. Internationale dimittender fra lande uden for EU/EØS, der har opnået en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, skal have mulighed for at ansøge om et etableringskort, der giver ret til at søge job og arbejde i Danmark i to år. Et etableringskort vil endvidere – til forskel fra den eksisterende greencard-ordning – give dimittenden mulighed for at starte egen virksomhed.

Handlingsplanen 'Danmark – et attraktivt uddannelsesland - Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet' er et led i regeringens indsats for øget internationalisering af de videregående uddannelser. Handlingsplanen er anden og sidste del af en samlet handlingsplan for internationalisering.  

Første del 'Øget indsigt gennem globalt udsyn' har fokus på at styrke de danske studerendes internationale udsyn. Den blev lanceret i juni 2013.  

Handlingsplanen 'Danmark – et attraktivt uddannelsesland - Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet' er en del af regeringens kommende reform af international rekruttering.  

Fakta: Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark 2012

  • I 2012 var der 22.260 internationale studerende i gang med en hel uddannelse i Danmark, hvilket er en stigning på 2.195 personer i forhold til 2011.
  • Dermed udgjorde de internationale studerende i 2012 9,0 procent af den samlede bestand af studerende på videregående uddannelser i Danmark.   

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Lars Beer Nielsen, tlf. 2086 0828, e-mail lni@uds.dk 

Særlig rådgiver Thomas Hundsbæk, tlf.: 41 86 59 00, e-mail: thh@ufm.dk

Pressesekretær Carina Elkott, tlf.: 5090 0549, e-mail: care@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside