Du er her: Forside Aktuelt Temaer Deponering af radioaktivt affald i Danmark Det uvildige ekspertpanel Hvordan besvarer det uvildige ekspertpanel spørgsmål?

Hvordan besvarer det uvildige ekspertpanel spørgsmål?

Det uvildige ekspertpanel behandler spørgsmål så hurtigt som muligt i den rækkefølge, de bliver stillet. Hvis du vil stille spørgsmål til panelet, kan du læse en vejledning her.

Spørgsmål til det uvildige ekspertpanel skal stilles ved henvendelse til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som opsamler alle spørgsmål og koordinerer besvarelsen med panelets medlememer.

Der vil være en månedlig frist for indsendelse af spørgsmål, og du kan se fristerne i 2016 nedenfor. Spørgsmål vil så vidt muligt blive besvaret inden 14 dage efter videresendelse til den relevante ekspert/de relevante eksperter. Både spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Styrelsens hjemmeside.

Spørgsmål bedes rettet til et eller flere medlemmer af panelet.

Frister for indsendelse af spørgsmål til det uvildige ekspertpanel i 2017:

Mandag den 16. januar
Mandag den 13. februar
Mandag den 13. marts
Mandag den 18. april
Mandag den 15. maj
Mandag den 12. juni
Mandag den 14. august
Mandag den 11. september
Mandag den 16. oktober
Mandag den 13. november
Mandag den 11. december

Spørgsmål til det uvildige ekspertpanel indsendes til chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, på denne e-mail: kbbs@ufm.dk.

Senest opdateret 05. januar 2017