Gå til indhold

Nye geologiske studier bidrager til en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald

Arbejdet med at finde et slutdepot for Danmarks radioaktive affald går ind i en ny fase. Ni nye rapporter fra GEUS om geologien i 500 meters dybde i Danmark er blevet offentliggjort. Rapporterne skal være med til at finde to lokaliteter til videre undersøgelser inden lokalisering af et slutdepot.

Med de nye rapporter kan Uddannelses- og Forskningsministeriet fortsætte arbejdet med en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, som Folketinget enstemmigt vedtog i 2018. Løsningen skal føre til, at der senest i 2073 bliver taget et slutdepot i brug til det radioaktive affald.

Rapporterne viser, at der er store områder i Danmark, hvor yderligere undersøgelser forventes at kunne påvise lokaliteter med favorable geologiske egenskaber, som opfylder Folketingets krav og internationale retningslinjer for deponering af radioaktivt affald. Rapporterne peger ikke på bestemte kommuner, områder eller steder i Danmark, hvor et slutdepot kan placeres.

Nye undersøgelser efter dialogproces inden lokalisering af et slutdepot

Rapporterne bygger på eksisterende data hos GEUS og giver ikke et fuldstændigt billede af de geologiske forhold i 500 meters dybde. Derfor er der behov for at følge op med nye undersøgelser med boringer for at få et solidt vidensgrundlag inden nye beslutninger om lokalisering af et slutdepot. Folketinget har sat penge af til undersøgelse af to lokaliteter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil igangsætte en dialogproces med kommuner og lokalsamfund med henblik på at forsøge at finde de to lokaliteter. Målet er at indgå frivillige partnerskaber med en eller flere kommuner om gennemførelse af de nye undersøgelser for et slutdepot. Dialogprocessen bliver sat i gang senere i 2022.

Når det er afklaret, hvor de nye undersøgelser kan finde sted, vil de blive gennemført over en periode af ca. tre år. Herefter vil spørgsmålet om lokalisering af et slutdepot blive behandlet igen på grundlag af resultaterne fra undersøgelserne sammenholdt med et eller flere koncepter for depotets konstruktion. Der er tale om en længerevarende proces, hvor der først om en årrække er tilstrækkeligt grundlag til at udpege en lokalitet til et slutdepot.

Hvor kommer det radioaktive affald fra?

Danmarks radioaktive affald stammer fra afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø og fra brug af radioaktive stoffer i sundhedsvæsen, industri og forskning.

På Forskningscenter Risø blev der udført forskning i blandt andet tre forskningsreaktorer i perioden 1957-2001.

Siden 2003 har den statslige virksomhed Dansk Dekommissionering haft til opgave at nedrive de nukleare anlæg på Risø, og affaldet herfra udgør størstedelen af det radioaktive affald.

Dansk Dekommissionering modtager desuden affald fra brugere af radioaktive stoffer, i alt ca. 8 m3 om året.

Fakta:

  • I 2018 vedtog Folketinget beslutningsforslag B90/2018 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.
  • Hovedpunkterne i beslutningen er:
  1. Der bliver bygget en ny opgraderet lagerfacilitet til det radioaktive affald hos Dansk Dekommissionering på Risø-halvøen, hvor affaldet skal blive, indtil det kan anbringes i et slutdepot.
  2. Et slutdepot skal været taget i brug senest i 2073.
  3. Der bliver gennemført undersøgelser af Danmarks geologiske forhold ned til 500 meters dybde med henblik på at finde områder, der kan være egnede til anlæg af et slutdepot.
  4. Geologiske undersøgelser og endelig lokalisering af et slutdepot skal ske på grundlag af en dialogproces med kommuner og lokalsamfund.
  5. Inden endelig beslutning om slutdepotets udformning bliver der foretaget sondering af muligheden for at lave en aftale om deponering af den mest radioaktive del af affaldet i udlandet.
  • GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.

For pressehenvendelser kontakt: Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk