Gå til indhold

Styrelse og borgere i dialog om deponering af radioaktivt affald

Styrelsen for Videregående Uddannelser holdt hilse-på-møde med repræsentanter for borgergrupper om deponering af radioaktivt affald i Danmark.

Siden Folketinget i 2003 besluttede, at Danmarks tre atomreaktorer i Risø skal afvikles, har der været diskussion om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark.

I sommeren 2015 blev sagen overdraget fra Sundheds- og Ældreministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 4. april 2016 var Styrelsen for Videregående Uddannelser derfor vært for et møde med repræsentanter for de borgergrupper, der er etableret i forbindelse med sagen om slutdeponering af radioaktivt affald i Danmark. Formålet var en åben diskussion om dialogen med offentligheden om en løsning.

Kirsten Mortensen, Peter Haag og Louise Haxthausen (alle fra Bornholm mod Atomaffald) under hilse-på-mødet, der blev holdt hos Styrelsen for Videregående Uddannelser i Bredgade, København.
Kirsten Mortensen, Peter Haag og Louise Haxthausen (alle fra Bornholm mod Atomaffald) under hilse-på-mødet, der blev holdt hos Styrelsen for Videregående Uddannelser i Bredgade, København.

Konstruktiv dialog

På mødet diskuterede repræsentanter for borgergrupperne og ministeriet rammerne for arbejdet i et kommende kontaktforum for de væsentligste interessenter i sagen. Kontaktforum skal blandt andet følge de igangværende undersøgelser af en mellemlagerløsning for opbevaring af det danske radioaktive affald.

Mødet fandt sted i en god og konstruktiv atmosfære, hvor deltagerne blandt andet talte om, hvordan kontaktforum rent praktisk kan gribe sit arbejde an, så der sker den bedst mulige inddragelse af interesser i sagen.

Møde i kontaktforum i maj

Kontaktforum kan komme med forslag og kommentarer til de løsningsforslag, der senere vil blive fremlagt. Disse forslag og kommentarer vil indgå i den videre proces mod en ny forelæggelse af sagen for politikerne.

Ud over borgergrupperne vil repræsentanter for miljøorganisationer, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Dekommissionering, De Nationale Geologiske Undersøgelser i Danmark og Grønland (GEUS) og de nukleare tilsynsmyndigheder blive inviteret til at deltage i kontaktforum.

Kontaktforum forventes at være etableret, så det første møde kan afholdes i begyndelsen af maj 2016.

Ni borgere havde taget imod tilbuddet om at deltage i hilse-på-mødet den 4. april. Fra venstre, oppefra: Peter Haag (Bornholm mod Atomaffald), Bendy Poulsen (Thyholmgruppen mod Atomaffald), chefkonsulent Louise Kornmaaler (Uddannelses- og Forskningsministeriets departement), Jørgen Lindø (Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune), Søren Vester (Foreningen mod radioaktivt affald i Skive, MORADS), kontorchef Merete Storr-Hansen (Styrelsen for Videregående Uddannelser), Anne Bendtsen (Lolland mod Atomaffald), skjult bag Anne Bendtsen: Louise Haxthausen (Bornholm mod Atomaffald), Bodil Waagensen (Lolland mod Atomaffald), Kirsten Mortensen (Bornholm mod Atomaffald), Anders Rask (Foreningen mod radioaktivt affald i Skive, MORADS), chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen (Styrelsen for Videregående Uddannelser).
Ni borgere havde taget imod tilbuddet om at deltage i hilse-på-mødet den 4. april. Fra venstre, oppefra: Peter Haag (Bornholm mod Atomaffald), Bendy Poulsen (Thyholmgruppen mod Atomaffald), chefkonsulent Louise Kornmaaler (Uddannelses- og Forskningsministeriets departement), Jørgen Lindø (Atomaffaldsgruppen i Kerteminde Kommune), Søren Vester (Foreningen mod radioaktivt affald i Skive, MORADS), kontorchef Merete Storr-Hansen (Styrelsen for Videregående Uddannelser), Anne Bendtsen (Lolland mod Atomaffald), skjult bag Anne Bendtsen: Louise Haxthausen (Bornholm mod Atomaffald), Bodil Waagensen (Lolland mod Atomaffald), Kirsten Mortensen (Bornholm mod Atomaffald), Anders Rask (Foreningen mod radioaktivt affald i Skive, MORADS), chefkonsulent Kristoffer Brix Bertelsen (Styrelsen for Videregående Uddannelser).

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

  • Fra 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023.
  • Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og andre kilder, for eksempel hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.
  • Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark.
  • Når undersøgelserne er afsluttet i løbet af 2016, skal der træffes politisk beslutning om, hvilken løsning, der skal gennemføres.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk