Du er her: Forside Forskning og innovation Indsatsområder Danmark - klar til fremtiden

Forsknings- og innovationspolitisk strategi: Danmark – klar til fremtiden

Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål for fremtidens forskning og innovation. Strategien skal understøtte, at Danmark får mest mulig gavn af de meget store investeringer i forskning og innovation, og at spredningen af viden ud i samfundet styrkes markant.

Forsknings- og Innovationspolitisk strategi

Regeringen har fremlagt en strategi for fremtidens forskning og innovation, der opstiller to overordnede mål for forsknings- og innovationspolitikken:

  1. Dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet.
  2. Forskningen skal gøre mest mulig gavn i samfundet.

Regeringen vil samtidig fastholde, at der årligt afsættes mindst 1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) til forskning og udvikling.

Med strategien sætter regeringen ind med en bred vifte af initiativer. Flere initiativer lægger op til et tæt samarbejde med de mange aktører i det danske forsknings- og innovationssystem om at fremme kvaliteten i dansk forskning, samt at opnå mest mulig gavn heraf for det danske samfund.

Befolkningsmåling 2017

Senest opdateret 15. december 2017