Gå til indhold

Det europæiske forskningsrum

Det skal være lettere for forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder at flytte, konkurrere og samarbejde på tværs af grænserne i EU. Det er ambitionen i Det europæiske forskningsrum (ERA), som skal skabe et reelt frit marked for viden i Europa.

Det europæiske forsknings- og innovationspolitiske samarbejde intensiveres i disse år som led i en ambitiøs vækstpolitik, og der er i samarbejdet særlig fokus på, at Europa er i stand til at løse store samfundsmæssige udfordringer. En videnbase i verdensklasse er nødvendig for at skabe vækst og jobs og for at løse disse samfundsmæssige udfordringer. Der skal herunder sikres optimale rammebetingelser for forskning og innovation gennem et velfungerende europæisk forskningsrum (European Research Area – ERA).

Målet med ERA er at gøre det lettere for forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder at flytte, konkurrere og samarbejde på tværs af grænserne og altså at sikre et reelt marked for viden.

Den danske køreplan for ERA

Den danske køreplan for Det Europæiske Forskningsrum opstiller målsætninger frem mod år 2020, samt hvilke tiltag og instrumenter Danmark skal gøre brug af for at nå dertil. Køreplanen er et levende dokument, der vil danne udgangspunkt for dialogen om udviklingen af det europæiske forskningsrum i det danske forsknings- og innovationsmiljø. Køreplanen er en national køreplan, som skal gennemføres i samspil med forsknings- og innovationsmiljøerne.

Hvert år udarbejder Styrelsen for forskning og uddannelse en status på tiltagene i den nationale ERA køreplan for at følge implementeringen heraf.

Den europæiske køreplan for ERA

I 2014-2015 blev der udarbejdet en europæisk køreplan med fokus på syv forskellige områder.  Inden for hver af disse blev der identificeret en topprioritet med særlig betydning for udviklingen af det europæiske forskningsrum. De prioriterede områder er:

I 2015 traf forskningsministrene beslutning om at omsætte den europæiske køreplan til nationale køreplaner. Tanken er, at de nationale ERA-køreplaner med udgangspunkt i de syv prioriterede områder sætter rammen for, hvordan de enkelte medlemsstater vil fremme prioriteterne nationalt – med øje og respekt for de store forskelle, der findes mellem medlemsstaternes forsknings- og innovationssystemer. Den danske køreplan er således bygget op omkring de syv udvalgte prioriteter.

Fremskridtsrapporter om ERA

For at sikre fremskridt i realiseringen af ERA monitorerer Europa-Kommissionen løbende implementeringen af ERA. De to første fremskridtsrapporter udkom i september 2013 og september 2014. Herefter forventes der at udkomme fremskridtsrapporter hvert andet år frem mod år 2020.

Læs mere om ERA

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024