Gå til indhold

Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur

Blandt de europæiske lande og forskersamfund er der bred enighed om forskningsinfrastrukturers centrale betydning for forskning og udvikling. Udviklingen af det europæiske samarbejde om forskningsinfrastruktur er derfor en hjørnesten i realiseringen af det europæiske forskningsrum.

Forskning i topkvalitet forudsætter faciliteter og forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. Sådanne forskningsinfrastrukturer tiltrækker endvidere talent, stimulerer innovation og skaber forretningsmuligheder.

For at sikre forskningsinfrastrukturer i verdensklasse arbejdes der på EU-plan for:

  • at sikre prioritering af fremtidige forskningsinfrastrukturprojekter og opfølgning og gennemførsel af allerede igangværende forskningsinfrastrukturprojekter
  • at fjerne hindringer for adgang til forskningsinfrastruktur på tværs af grænserne

Spørgsmål om europæisk forskningsinfrastruktur drøftes i European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Forummet har til formål at støtte en sammenhængende og strategibaseret tilgang til forskningsinfrastruktur i Europa.

Kontakt

Lars Friemann Christensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 72
Email: lach@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. september 2019