Gå til indhold

Effektive nationale forskningssystemer

I EU arbejdes der for at indføre god praksis i medlemslandene, som skal sikre fri konkurrence på nationalt plan.

I løbet af de seneste årtier er der i Danmark blevet gennemført en række reformer for at udvikle et simpelt, transparent og sammenhængende nationalt forsknings- og innovationssystem med fokus på at understøtte udviklingen af excellent forskning og sikre forskningens relevans i forhold til samfundets udfordringer og behov. Danmark skal fremadrettet, og således også i 2020, investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning. Inden for denne ramme skal midlerne prioriteres, så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov. Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite, både hvad angår forskning og uddannelse. Danmark kan ikke være førende inden for alle områder, men danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder.

Kontakt

Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. september 2019