Gå til indhold

Et frit arbejdsmarked for forskere

Et af nøglepunkterne i det europæiske forskningsrum er etablering af et åbent og fleksibelt arbejdsmarked for forskere.

I den stigende globale konkurrence og med et stigende behov for forskere, er det vigtigt, at Europa er i stand til at tiltrække og fastholde talentfulde forskere. Endvidere skal forskermobiliteten øges, da det bidrager til videnskabelig topkvalitet.

I EU arbejdes der derfor for:

  • at fremme attraktive ansættelses- og beskæftigelsesvilkår for forskere samt sikre åben, transparent og meritbaseret rekruttering i offentlige forskningsinstitutioner
  • at fjerne hindringer for mobilitet og samarbejde på tværs af institutioner, sektorer og grænser samt
  • at sikre ph.d. uddannelser af høj kvalitet

Arbejdet med at forbedre disse vilkår foregår i Styregruppen for Menneskelige Ressourcer og Mobilitet (SGHRM).

EURAXESS

På den danske portal euraxess.dk finder man svar på mange af de praktiske spørgsmål, man står overfor i Danmark, når man overvejer at flytte her til fra udlandet eller fra Danmark til udlandet for at arbejde. Desuden bliver en del ledige forskerstillinger i Danmark slået op her.

Den danske portal understøttes af et netværk af informationscentre på de otte danske universiteter og lokale workindenmark centre, som man kan henvende sig til, hvis man ikke finder svar på sine spørgsmål på hjemmesiden.

EURAXESS Danmark er en del af det internationale EURAXESS netværk, der gennem en fælleseuropæisk portal og jobdatabase understøtter international forskermobilitet.

 

Logo

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024