Gå til indhold

Ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsdimensionen i forskning

Med realiseringen af det europæiske forskningsrum er der kommet øget fokus på at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder og på at integrere kønsaspektet i forskningen.

I den stigende globale konkurrence og med et stigende behov for forskere, er det vigtigt, at Europa er i stand til at tiltrække og fastholde talentfulde forskere. På trods af nationale og europæiske strategier for ligestilling mellem kønnene er der et uudnyttet potentiale af kvindelige forskere. Kvinder er underrepræsenteret i mange erhverv og niveauer for forskning i Europa. Der arbejdes i EU for at løse denne skæve kønsfordeling. Forskning har desuden vist, at køn også spiller en rolle for forskningens indhold, og at integration af et kønsaspekt kan øge kvaliteten og relevansen af forsknings- og innovationsaktiviteterne.

Mere præcist arbejdes der i EU for at:

  • styrke nationale og europæiske strategier for at sikre, at det uudnyttede potentiale af kvindelige forskere bringes i spil
  • integrere kønsaspektet i udformning, evaluering og implementering af forskning

I EU foregår arbejdet med ligestilling i Helsinki Gruppen om Kvinder i Forskning.

Kontakt

Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. september 2019