Gå til indhold

Optimal cirkulation og overførsel af viden

Effektiv videndeling mellem forskning og erhverv er en central brik i at realisere det europæiske forskningsrum.

Det styrker forskning og innovation, at forskere, forskningsinstitutioner, erhvervslivet og borgerne har adgang til og kan anvende eksisterende viden, da forskere og virksomheder kan bygge videre på resultaterne af offentligt finansieret forskning, styrke Europas innovationskapacitet og give borgere hurtigere adgang til videnskabelige opdagelser.
I EU arbejdes der således for at:

  • sikre fri adgang til og anvendelse af videnskabelige publikationer og eventuelt data via internettet
  • fremme videnoverførsel mellem offentlige forskningsinstitutioner og den private sektor
  • fjerne barrierer for at sikre et ’digitalt europæisk forskningsrum’
  • sikre, at overførsel af viden er en faktor i samarbejdet med ikke-EU lande
Senest opdateret 09. maj 2023